Wikier

Egenarkivering og rettighetsstrategi

På denne siden finner du informasjon fra NTNU Universitetsbiblioteket om hvordan du egenarkiverer dine vitenskapelige artikler, og hvordan du beholder opphavsretten til ditt arbeide gjennom NTNUs rettighetsstrategi.

English version: Self-Archiving and Rights Retention Strategy


Mer informasjon om publisering: Temaside om publisering | Publisere med åpen tilgang


Egenarkivering

Egenarkivering betyr at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp for å bli tilgjengeliggjort i et åpent, institusjonelt vitenarkiv. Ved NTNU er det institusjonelle vitenarkivet NTNU Open.

Du som forfatter er pliktig til å laste opp fulltekst av vitenskapelige publikasjoner i Cristin så raskt som mulig etter publisering for å sikre åpen tilgang, uavhengig av i hvilket tidsskrift/plattform forskningen er publisert. Egenarkivering i NTNU Open er vedtatt i NTNUs Retningslinjer for politikk for åpen vitenskap

NTNUs rettighetsstrategi (gjeldende fra 01.10.2022)

NTNUs rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy) sørger for at forskere ved NTNU alltid kan gjøre siste versjon av deres fagfellevurderte, aksepterte manuskript åpent tilgjengelig (Grønn OA) uten sperrefrist ved hjelp av egenarkivering, uavhengig av eventuelle begrensninger fra forlagets side.

Som forsker beholder du også opphavsretten til ditt arbeide, samtidig som NTNU påtar seg det juridiske ansvaret for distribusjon via vitenarkivet. Man trenger ikke informere utgiver.

NTNUs rettighetsstrategi gjelder for vitenskapelige artikler utgitt etter 01.10.2022.

Strategien er i tråd med kravene til forskningsfinansiører som Norges Forskningsråd og EU (Plan S). Forskere som ikke har slike krav fra eksterne finansiører har rett til å reservere seg mot åpen tilgjengeliggjøring i vitenarkivet. Send e-post til publishing@ub.ntnu.no og oppgi artikkeltittel og Cristin-postnummer.

Med ordningen ønsker NTNU å bidra til den nasjonale målsettingen om at resultater fra forskning som er finansiert med offentlige midler skal være åpent tilgjengelig for offentligheten innen 2024.

Egenarkivering trinn for trinn

 1. Hvis du har publisert med åpen tilgang (Gull OA) finner du frem forlagets publiserte versjon (Version of Record).

  Hvis du har publisert i en lukket kanal (dvs. uten OA) må du finne frem siste versjon av akseptert manuskript. Merk det aksepterte manuskriptet (for eksempel på tittelside eller som topp-/bunntekst) med:

  «Author Accepted Manuscript version of the paper by [Author] in [Journal], Vol (Year), DOI»

  Aksepterte manuskripter av artikler publisert etter 1.10.2022 skal også merkes med:

  «Distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)»
   
 2. Logg på Cristin og søk frem dine artikler.
 3. Finn den aktuelle artikkelen og klikk på tallet som står foran den i lista – du får da frem et bilde med detaljer om artikkelen. Hvis den ikke kommer frem i lista må du registrere artikkelen fra bunnen av.
 4. Klikk på «Lever fulltekstdokument» nederst i skjermbildet.
 5. Angi hvilken versjon du leverer og last opp riktig fil som PDF.​​​​
 6. NTNU Universitetsbiblioteket legger ut fulltekstdokumentene fortløpende i NTNU Open slik at de blir åpent tilgjengelige.

Mer detaljert beskrivelse finner du her - egenarkivere i Cristin.

Ofte stilte spørsmål

Gjelder rettighetsstrategien fra datoen artikkelen er akseptert?

Nei, rettighetsstrategien gjelder fra dagen artikkelen er publisert i tidsskriftet, og kun for artikler publisert etter 1.10.2022.

Hva med artikler som er publisert før 01.10.22 og har sperrefrist, blir denne opphevet med rettighetsstrategien?

Nei, strategien gjelder kun for artikler som er publisert fra og med 1. oktober 2022. For artikler publisert før dette vil eventuelle sperrefrister fortsatt gjelde.

Må jeg fortsatt signere forlagets lisensavtale som kun tillater egenarkivering etter en periode med sperrefrist?

Signer avtalen og last opp siste versjon av akseptert manuskript i Cristin/NTNU Open. Sperrefristen gjelder ikke på grunn av NTNUs rettighetsstrategi.

Hva er forskjellen mellom akseptert manuskript og forlagets publiserte versjon?

Akseptert manuskript mangler tidsskriftets layout og logo, men er ellers innholdsmessig identisk med den publiserte versjonen.

Hvordan får jeg tak i det aksepterte manuskriptet?

Kontakt korresponderende forfatter, vedkommende skal ha mottatt dette fra forlaget.

Gjelder rettighetsstrategien også for monografier?

I første omgang gjelder den kun for artikler, da det er dette som omfattes av kravene fra Norges forskningsråd, EU og andre finansiører av forskning.

Hva skjer om tidsskriftet «klager»? Hvem henvender man seg til?

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket på e-post publishing@ub.ntnu.no

Gjelder rettighetsstrategien også der noen utenfor NTNU er korresponderende forfatter?

NTNUs ansatte er pliktige til å egenarkivere alle sine publikasjoner i vitenarkivet NTNU Open. Man kan søke om å reservere seg mot åpen tilgjengeliggjøring i vitenarkivet dersom det skaper uenighet med korresponderende forfatter og hvis forskningsfinansiørene til publikasjonen ikke stiller krav til åpen tilgang.

Kan en distribuere artikkelen hvor som helst? Ikke bare i NTNU Open?

Siste versjonen til et akseptert manuskript (til en artikkel publisert etter 1.10.2022) må først lastes opp i NTNU Open under CC BY lisens. Teksten blir da beskyttet under rettighetsstrategien og kan distribueres hvor som helst.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.