Wikier

Publisere doktoravhandling i NTNU Open

Etter fullført disputas kan du publisere avhandlingen din med åpen tilgang (Open Access) i NTNUs institusjonelle arkiv, NTNU Open.

English version - Publish your doctoral thesis in NTNU Open


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Hvordan publisere avhandling med åpen tilgang etter avlagt doktorgrad?

 • Fyll ut forfatteravtale (pdf) som gir Universitetsbiblioteket fullmakt til å publisere avhandlingen i NTNU Open.
 • Skriv ut avtalen og signer den.
 • Legg ved opplysninger om det er du, forlag eller andre som har rettigheter til materialet og status på eventuelle manuskripter som er i avhandlingen.
 • Send inn avtalen på én av følgende måter:

Alternativ 1: Skann avtalen og send den med epost til publishing@ub.ntnu.no

Alternativ 2: Send to eksemplarer av avtalen pr. post til: Publiseringsgruppa, Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester, att: Katherine Fonn, NTNU Universitetsbiblioteket, 7491 TRONDHEIM


Hva skjer videre?

 • Du trenger ikke å sende selve avhandlingen til biblioteket. Etter fullført disputas sender trykkeriet avhandlingen din som fil til biblioteket, for arkivering i NTNU Open.
 • Selv om biblioteket har mottatt og lagret avhandlingen din digitalt i NTNU Open, er det bare metadata som er åpent tilgjengelig (Open access - OA) før du har sendt inn forfatteravtalen (se over).
 • Biblioteket undersøker og tar hensyn til eventuelle artiklers opphavsrettslige begrensninger hos aktuelle tidsskrifter før avhandlingen publiseres.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem har rettigheter til å publisere avhandlingen hvis det er en monografi (ikke artikkelsamling)?
  • Her har du alle rettigheter selv. Send inn forfatteravtale for å publisere avhandlingen åpent (se over).
 • Hvem har rettigheter til å publisere avhandlingen hvis det er en artikkelsamling?
  • Som forfatter har du opphavsrett til sammendraget og kan uten problem publisere det elektronisk i NTNU Open. For publiserte artikler der det er inngått forfatteravtale med et forlag er det forlagenes retningslinjer som gjelder. I disse tilfellene kan tidsskriftene også ha rettighetene til artiklene mens du selv har rettighetene til den samlede avhandlingen. Biblioteket undersøker tidsskriftenes policy og hjelper deg å finne ut om hele eller deler av avhandlingen kan publiseres åpent.
 • Kan jeg gjøre doktorgradsavhandlingen min tilgjengelig i etterkant?
  • Ja, du kan når som helst sende inn forfatteravtalen til biblioteket (se over), for å gjøre avhandlingen åpent tilgjengelig.
 • Hos Sherpa/Romeo kan du sjekke hvilke rettigheter som gjelder.

Se også

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket