Wikier

Etablere Open Access-tidsskrift

Universitetsbibliotekets publiseringsgruppe tilbyr forskere og fagmiljøer ved NTNU hjelp, rådgivning og en plattform for publisering av fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang. Biblioteket kan også hjelpe deg med å gjøre om et eksisterende tidsskrift til Open Access (OA).

English version: Establish an Open Access Journal


Temaside om publisering | Publisere med åpen tilgang


Universitetsbibliotekets tilbud

I samarbeid med NTNUs IT-avdeling drifter biblioteket en publiseringsløsning for Open Access-tidsskrifter utgitt ved NTNU, basert på programvaren Open Journal Systems (OJS). Foruten å gi tilgang til plattformen hjelper biblioteket med oppsett og brukerstøtte, og sørger for import til Directory of Open Access Journals (DOAJ) og DOI fra Crossref.

Universitetsbiblioteket bidrar ikke med utvikling av nettsider, webdesign eller oppgaver tilknyttet publisering av tidsskriftet – slik som layout, manusvask, redigering eller dokumenthåndtering.

Kriterier for å etablere et tidsskrift i NTNU Open Access Journals

  1. Etablering av nye tidsskrifter skal være basert på en faglig og vitenskapelig begrunnelse.
  2. Tidsskriftet skal ha tilknytning til NTNU, f. eks. ved at redaktør, redaksjonsmedlemmer eller tidsskriftets administrative personale er ansatt ved institusjonen.
  3. Tidsskriftet skal ha rutiner for fagfellevurdering og tilfredsstille kravene til et nivå 1-tidsskrift (jfr. nasjonale retningslinjer).
  4. Redaktør(er) og redaksjonsrådsmedlemmer må være navngitte ved opprettelsen av tidsskriftet. Ingen tidsskrift opprettes uten at ansvarlig redaktør har førstekompetanse.
  5. Tidsskriftet skal være Open Access.
  6. Alle tidsskriftene må bruke Creative Commons-lisensiering som sikrer at verket kan spres fritt, og at det ikke kan utnyttes kommersielt (tidsskriftet tillater egenarkivering i institusjonelt arkiv og på forfatters hjemmeside).
  7. Forfattere som publiserer i NTNU Open Access Journals beholder opphavsretten til sin artikkel, men gir tidsskriftet rett til å være første utgiver.
  8. Tidsskriftet må ha en realistisk utgivelsespolitikk og årlig utgi minimum fem artikler eller fagfellevurderte bidrag i andre kategorier.
  9. Tidsskriftet må kategorisere innholdet, enten i redaktørs kommentarer eller i innholdsfortegnelsen.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket