Wikier

Sider med tagg forskning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Forskningsetisk utvalg Godkjent 2.5 Gro Lurås 18 dager siden Skriv ut
Forskning Godkjent 2.4 Rita Hokseggen 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetsmelding for forskning Godkjent 1.7 (Mindre endring) Patrick Reurink 2 Måneder siden Skriv ut
Lagringsguide Godkjent 1.6 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 2 Måneder siden Skriv ut
NTNUs Brusselkontor Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 2 Måneder siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kristina Uldahl 2 Måneder siden Skriv ut
Bookitlab Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Måneder siden Skriv ut
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 7.5 Harald Lenschow 2 Måneder siden Skriv ut
Forskning ved IBM Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ingvild Mørkved 2 Måneder siden Skriv ut
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 1.5 Mia Katrine Bech-Nilsen 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 4.8 (Mindre endring) Sindre Aasheim Norås 3 Måneder siden Skriv ut
Eksportkontroll Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Søndre 5 Måneder siden Skriv ut
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 1.9 Erlend Kirkbakk Tronstad 5 Måneder siden Skriv ut
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 1.0 Jorunn Synnøve Wessel 5 Måneder siden Skriv ut
Rutine for BOA-søknader ved HF Godkjent 2.1 Lillian Moen 7 Måneder siden Skriv ut
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.6 Christin Høiberget Berndtsson 7 Måneder siden Skriv ut
ResearchConnect Godkjent 2.1 (Mindre endring) Patrick Reurink 7 Måneder siden Skriv ut
HF - Rutine for oppfølging av innvilgede BOA-prosjekter Godkjent 1.8 Cecilie Christensen Baar 8 Måneder siden Skriv ut
Anbefalinger for frikjøp ved HF Godkjent 1.2 Cecilie Christensen Baar 9 Måneder siden Skriv ut
NTNU Lærende fellesskap Godkjent 2.0 Dixie Matre 9 Måneder siden Skriv ut