Wikier

Bli synlig som NTNU-forsker

NTNU Universitetsbiblioteket kan gi deg råd og veiledning om hvordan du som forsker kan gjøre dine vitenskapelige publikasjoner mer synlige og forhåpentligvis bli oftere sitert.

English version - Make your research more visible


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Denne oversikten viser deg hva du bør tenke på når du skal velge publiseringskanal for manuskriptet ditt, og hva som skjer etter publisering. Den omhandler ikke vitenskapelig skriving.

Hvorfor skal du være synlig som forsker?

Å være synlig som forsker betyr at dine publikasjoner blir lest, kommentert og sitert av forskningsfellesskapet. At forskningen har gjennomslag er av betydning både for den enkelte forsker og for NTNU som helhet.

I norsk sammenheng er tidsskriftenes og forlagenes nivåplassering i DBHs (Database for statistikk om høgre utdanning) register over publiseringskanaler et viktig mål for gjennomslag. Internasjonalt kan det være like viktig å være synlig i siteringsdatabaser som Scopus og Web of Science.

Siterte publikasjoner i disse databasene kan påvirke mulige samarbeidspartnere som vurderer samarbeid med forskningsgrupper og enkeltforskere. Siteringer bidrar også til å heve NTNUs plassering i internasjonale universitetsrangeringer, som vektlegger antall publikasjoner og siteringer av den rangerte institusjonens forskere.

Viktig for å øke synlighet

Synlighet internasjonalt

  • Engelskspråklig publisering i et internasjonalt tidsskrift gjør artikkelen mer synlig og øker siteringsmulighetene.
  • Sjekk om tidsskriftet indekseres av Web of Science eller Scopus. Indeksering i disse basene betyr noe ved universitetsrangeringer.
  • Sjekk tidsskriftets «impact factor» i Journal Citation Reports for å få en indikasjon på gjennomsnitt for artikkelsiteringer.
  • Registrer din forskningsprofil og få en unik forsker-ID hos Web of Science, Scopus og Google Scholar. Husk å få med din korrekte NTNU-adresse.

Synlighet i det norske systemet

Sosiale forskernettverk

En annen måte å gjøre forskningen din synlig på er å legge artiklene ut på sosiale forskernettverk. Også her kan du bruke siste godkjente versjon som ble sendt til tidsskriftet før trykking.

Slike nettverk lar forskere verden over oppdage publikasjoner innen temaer og felt de er interesserte i. Nedlasting av fulltekst-artikler fra disse forumene har blitt en meget populær kilde til informasjon blant forskere. Flere slike nettverk lar deg også legge ut artikler under arbeid som andre forskere kan gi deg tilbakemelding på.

Her er noen av de største sosiale forskernettverkene:

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket