Wikier

Cristin -...

Riktig adresse for registrering i Cristin

Når du skal registrere dine publikasjoner i Cristin, er det viktig at du registrerer samme adresse som du oppgir i publikasjonen. Se de nasjonale retningslinjene

English version - Registering titles in Cristin with the correct address

Temaside om registrering av forskning i Cristin | Sider merket med Cristin

Adressering i publikasjoner

NB: Husk å bruke de nye navnene på fakulteter og institutter fra 2017.

Forfattere fra NTNU skal bruke både NTNU og Norwegian University of Science and Technology som adresse i vitenskapelige publikasjoner. Ansatte ved NTNU skal kreditere NTNU såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved NTNU.

Eksempel:

Author information
Department of xxx, Faculty of xxx, NTNU – Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (evt. Gjøvik eller Ålesund), Norway. kari.nordman@ntnu.no

Eventuelt på norsk:

Institutt/avdeling for xxx, Fakultet for xxx, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (eller Ålesund/Gjøvik).

Merk at vi bruker kort tankestrek mellom «NTNU» og det fulle navnet på universitetet. På PC får du kort tankestrek med tastaturkombinasjonen Ctrl + minustegnet øverst til høyre på tastaturet. På Mac bruker du tastaturkombinasjonen Alt + - (bindestrek). Om du ikke finner tankestreken på ditt tastatur, kan du kopiere den fra denne siden.

Bistilling ved annen institusjon

Ansatte ved NTNU som har bistilling ved en annen institusjon, kan i tillegg til NTNU-adressen oppgi adressen til biarbeidsgiver når publikasjonen er knyttet til forskning gjort i bistillingen.

Bistilling ved NTNU

Ansatte i bistillinger ved NTNU skal oppgi NTNU som adresse på publikasjoner som er knyttet til forskning gjort i bistillingen, eventuelt sammen med hovedarbeidsgivers adresse.

Eksternt lønnede forskere med tilknytning til NTNU

Eksternt lønnede forskere bes om å inkludere NTNU som forfatteradresse i tråd med god skikk for kreditering av samarbeidspartnere.

Ph.d. kandidater

Ph.d. kandidater ansatt ved NTNU skal følge hovedregelen og oppgi NTNU som adresse. Eksternt ansatte ph.d. kandidater skal oppgi NTNU og hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.