Wikier

Cristin - forskningsdokumentasjon

Som forsker har du ansvar for å registrere det du publiserer i Cristin. Dette er viktig fordi departementet bruker publiseringen som en del av grunnlaget for tildeling av resultatbaserte forskningsmidler.

Hva skal registreres i Cristin?

Disse publikasjonstypene skal rapporteres:

  • Vitenskapelig monografi eller kommentarutgave
  • Vitenskapelig kapittel i antologi
  • Vitenskapelig artikkel eller oversiktsartikkel i periodika (ISSN-titler), dvs tidsskrift eller serie

I tillegg til vitenskapelige publikasjoner kan du registrere andre typer faglig og kunstnerisk virksomhet.

Når skal publikasjoner registreres?

Child Pages (2)

  • Allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin

    Veiledning i hvordan du kan registrere allmenn- og brukerettet formidling i Cristin. English version - Register public and user-oriented outreach in Cristin Ser du etter noe annet? Temaside om...

  • Riktig adresse for registrering i Cristin

    Når du skal registrere dine publikasjoner i Cristin, er det viktig at du registrerer samme adresse som du oppgir i publikasjonen. Se de nasjonale retningslinjene English version - Registering...