Wikier

Cristin -...

Allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin

Veiledning i hvordan du kan registrere allmenn- og brukerettet formidling i Cristin. English version - Register public and user-oriented outreach in Cristin

Ser du etter noe annet? Temaside om Registrere forskning i Cristin | Sider merket med Cristin

Logg inn

Som forsker har du ansvar for å registrere det du publiserer i Cristin. Departementet bruker publiseringen som en del av grunnlaget for tildeling av resultatbaserte forskningsmidler.

Hvorfor registrere i Cristin?

Registrering av allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin bidrar til å synliggjøre og gi en samlet oversikt over denne aktiviteten. NTNU rapporterer årlig sin allmenn- og brukerrettede formidlingsaktivitet til Kunnskapsdepartementet, i tillegg til vitenskapelig publisering (se for eksempel kap.3,3 i Rapport og planer 2011-2012).

Flere enheter ved NTNU har dessuten intern premiering av forskningsgrupper som bidrar til allmenn- og brukerrettet formidling.

Den enkelte forsker må sørge for at formidlingsaktiviteter blir registrert.

Hva registreres?

Generelt for alle formidlingsaktiviteter som registreres, er at forskeren som formidler tydelig representerer NTNU (jfr. adresseringsprinsippet i vitenskapelig publisering.)

Den registrerte aktiviteten må være knyttet til   

 • faglig aktivitet ved NTNU
 • til den ekspertisen vedkommende har som fagperson ved, eller som representant for NTNU
 • eller at vedkommende tituleres med den rollen han/hun har i tilknytning til NTNU

Veiledende punkter i forbindelse med registrering:

 • En aktivitet registreres kun under én kategori. (Eksempel: et intervju registreres enten under «Tidsskriftartikkel – Intervju» eller «Mediebidrag – Intervju»).
 • Dersom bidraget er gjort av flere forskere, registreres aktiviteten kun én gang, men alle bidragsytere nevnes.
 • Formidlingsbidrag som er publisert i ulike typer kanaler registreres hver for seg. Eksempel: En artikkel om samme tema som publiseres i Gemini, på forskning.no og i VG, registreres som tre bidrag. Hvis samme sak blir publisert i mange medier (f.eks. som notisvariant av en sak) kan en velge å notere ”også publisert i..”. Her må det brukes skjønn.
 • Saker i samme blad/avis som både er publisert på nett og på trykk registreres som ett bidrag, men henvis gjerne til nettadresse i tillegg til det trykte mediet.
 • Saker registreres med så grundige referanser som mulig. For saker på nett bør for eksempel nettadresse til den spesifikke saken registreres, ikke kun nettadressen til avisen. Bruk gjerne kommentarfeltet for å beskrive aktiviteten nærmere.

Kategorisering i Cristin

Intervju

Registreres under en av flere kategorier avhengig av type:

 • Intervju i aviser og tidsskrifter registreres under: Tidsskriftartikkel – Intervju
 • Intervju i medier som ikke er papirbaserte registreres under: Mediebidrag – Intervju

Ekspertkommentar

Registreres under en av flere kategorier avhengig av type:

 • Bidrag i aviser og tidsskrifter registreres under: Tidsskriftartikkel – Intervju
 • Bidrag i medier som ikke er papirbaserte registreres under: Mediebidrag – Intervju

Kronikk

Publisert kronikk skrevet av forskeren.

Registreres under: Tidsskriftartikkel – Kronikk

Blogginnlegg

Lengre innlegg i sosiale medier, relevant for forskningsaktiviteten.

Registreres under: Informasjonsmateriale – Nettsider (opplysningsmateriale)

Allmennvitenskapelige foredrag, stands og annen muntlig formidlingsaktivitet

Det skilles mellom allmennrettet og brukerrettet formidling, og her må det utvises skjønn. Allmennrettet formidling kan være i form av foredrag på Senioruniversitetet eller Kunnskapsbyen Trondheim, deltagelse på arrangement under Forskningsdagene, spesialtilpassede opplegg for skolebesøk, omvisning i felt, ekskursjonsledelse, eller lignende. Brukerrettet formidling kan være i form av foredrag på profesjonsfaglige møter, seminarer og konferanser.

Registreres under en av flere kategorier avhengig av type:

 • Konferansebidrag – Populærvitenskapelig foredrag (Beskriv gjerne aktiviteten i kommentarfeltet)
 • Konferansebidrag - Faglig foredrag (Beskriv gjerne aktiviteten i kommentarfeltet)

Bidrag i radio eller TV

Registreres under: Mediebidrag – flere alternative underkategorier

Reprise av et radio- eller TV-program som sendes på samme kanal, registreres ikke som egen aktivitet, men det kan legges inn kommentar om repriser.

Populærvitenskapelige bøker

Se også innførsel lenger ned om Bøker

Registreres under: Bok – Populærvitenskapelig bok 

Kapittel eller artikkel i populærvitenskapelige eller faglige bøker

Registreres under:

 • Del av bok/rapport – Populærvitenskapelig kapittel/artikkel eller
 • Del av bok/rapport – Faglig kapittel

Husk at boka der kapitlet står må være registrert, og at du må søke opp boka for å knytte den til kapittelregistrering. 

Innførsel i leksikon/ Wikipedia

 • Innførsel i leksikon/ wikipedia og andre nettleksikon. Informasjonstekst som er relevant for forskningsaktiviteten. Gjelder også artikkel i oppslagsverk som Wikipedia.
 • Artikler i leksikon med ISBN registreres under: Del av bok/rapport – Leksikalsk innførsel Husk at boka der kapitlet står må være registrert.
 • Artikler i nettleksikon uten ISBN registreres under: Informasjonsmateriale - Nettsider

Bidrag i utstilling eller på museum

Utstilling, installasjon, kunstverk, videopresentasjon el. som utgjør hele eller deler av en utstilling.

Registreres under: Kunstnerisk og museal presentasjon – flere alternative underkategorier

Brosjyrer rettet mot allmennheten

Direkte bidrag fra forskeren, av større omfang.

Registreres under: Informasjonsmateriale - Brosjyrer 

Forskningsvirksomhet med nettsider spesielt rettet mot allmennheten

Nettsider med innhold som er relevant for forskningsaktiviteten, hvor forskeren er avsender og allmennheten er målgruppe.

Registreres under: Informasjonsmateriale – Nettsider (opplysningsmateriale) 

Innlegg i tidsskrift eller avis

Registreres under: Tidsskriftartikkel - Leserinnlegg

Kommentar

Kommentarer til kronikker eller leserinnlegg registreres normalt ikke, med mindre teksten vurderes å ha særlig relevans. 

Bøker

Se også innførsel om Populærvitenskapelige bøker lenger opp.

 • Bok – lærebok
 • Bok - fagbok evt.
 • Bok – oppslagsverk (gjelder et helt verk, ikke kun bidrag)

Veiledning og hjelp

Kontakt

Cristins superbrukere ved NTNU