Wikier

Hvem kontakter jeg

Cristin kontaktpersoner

Her finner du kontaktpersoner som kan gi hjelp og støtte til registrering i Cristin.

English version - Cristin contacts

Temaside om registrering i Cristin | Sider merket med Cristin

Sentral kontaktperson

Fakultetskontakter

Instituttkontakter

Fakultetskontaktene har oversikt over hvilke enheter som har egen kontaktperson.

IE-institutter:

Send felles e-post til alle NTNUs fakultetskontakter