Språkvelger

English

Banner - Formidling

Formidling

For ansatte

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket

Med 15 campusbibliotek i Trondheim, Ålesund og Gjøvik er bibliotekets hovedoppgave å støtte forskning, undervisning og formidling ved NTNU.

Video- og multimedieproduksjon

Video- og multimedieproduksjon

Seksjon for læringsstøtte

Formidling på nett

Formidling på nett

På temasiden om web finner du mer informasjon om hvordan du får hjelp til å formidle via nettsider og sosiale medier. Du får hjelp og støtte hos din lokale nettkontakt.

Profilering

Profilering, trykk, logo og maler

temasiden Logo og maler finner du mer informasjon om logoer, aktuelle maler, lysark og presentasjoner, grafisk profil, profileringsartikler og hvordan du produserer trykksaker.

Formidlingsstøtte

Allmenn- og brukerrettet formidling

Hva er allmennrettet og brukerrettet formidling?

Allmennrettet formidling

Formidling til det brede publikum utenfor forskersamfunnet og utenfor faglige sammenhenger. Brukergrupper er også del av allmennheten.

Brukerrettet formidling

Profesjonell formidling til og i samarbeid med profesjoner, bedrifter, bransjer, næringer, institusjoner, organisasjoner, etater, myndigheter. Herunder regnes også innovasjon og videre- og etterutdanning.