Wikier

Arrangement i bibliotekets lokaler

Flere av bibliotekene ved NTNU tilbyr støtte til studenter og ansatte til gjennomføring av faglige formidlingsarrangement. Her kan du fortelle om ditt forskningsprosjekt, utgitte bøker eller lage utstillinger. På denne siden kan du lese om hvilke muligheter du har til å formidle forskningen din til et bredere publikum.

English version - Communicate your research in the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Bibliotekene tilbyr en rekke arrangement, deriblant:

  • lunsjforedrag
  • utstillinger/nettutstillinger
  • seminarer
  • boklanseringer
  • skrivekvelder

Arrangementene er stort sett åpne for alle.

Kontakt ditt lokale bibliotek om du ønsker å bruke våre lokaler til arrangement eller utstillinger.


Arkitektur- og byggbiblioteket

Arkitektur- og byggbiblioteket samarbeider med fagmiljøet om utstillinger i biblioteket.

I monteren utenfor biblioteket viser vi utvalg fra våre samlinger sett i sammenheng med aktiviteten i AD-fakultetets utstillingskorridor.

Vi har også etablert “Arkbib-torget” - en møteplass i biblioteket for faglige arrangementer. Her har vi egne presentasjoner eller bidrag fra fagmiljøene vi samarbeider med.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Arkitektur- og byggbiblioteket

Biblioteket Dragvoll

Hvis du ønsker å fortelle om prosjektet ditt til et bredere publikum, har kommet med en ny bok eller publisert en spennende artikkel tilbyr vi ulike muligheter for forskningsformidling, bl.a. vårt lunsjarrangement “kunnskap:kaffe”. Det arrangeres alltid kl. 11.30. Ta gjerne med matpakke. Vi serverer kaffe/te.

I tillegg har vi to store utstillingsvegger og utstillingsmontre som kan brukes.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangement. Vi har projektor, bærbar pc, mikrofon og lydanlegg. Vi har plass til ca. 60 personer.

Arrangmentene markedsføres gjennom våre nettsider, sosiale media, aktuelle Innsidakanaler og på infoskjermer i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til utstilling eller arrangement? Ta kontakt med Biblioteket Dragvoll

Biblioteket Ålesund

Biblioteket i Ålesund arrangerer jevnlig lunsjforedrag i serien "Lunsj med innhold" i samarbeid med instituttene ved NTNU i Ålesund. Foredragene er vanligvis fra klokka 11:30-12:00 med mulighet for spørsmål etterpå. Her kan du snakke om en ny bok, forskningsprosjekt eller nypublisert artikkel. Vi er åpne for forslag, så kom gjerne med ønsker til oss.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp. Vi har prosjektor, mikrofon og lydanlegg.

Arrangementene markedsføres gjennom våre nettsider, sosiale media, aktuelle Innsidakanaler, på infoskjermer og på plakater/flyers i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Biblioteket Ålesund

Dorabiblioteket

Biblioteket er en samarbeidspartner i Arkivsenteret Dora og jobber tett sammen med de andre institusjonene ved Arkivsenteret, Gunnerusbiblioteket, og andre kulturarvinstitusjoner om ulike arrangement. Det kan være Kulturnatt, utstillinger, lunsjforedrag, ulike arrangement for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Slektsforskerdagen m.m.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Dorabiblioteket

Biblioteket Gjøvik

Biblioteket i Gjøvik har arrangementsserien "Gneistanker". Arrangementene er ofte knyttet til verktøy og metoder innen akademisk skriving, forskningsformidling eller andre temaer knyttet til studier ved campus. Noen eksempler på arrangementer er: Sketchnotes - grafiske notater, open access publisering, forskningsstafett, skrivekveld, memoreringsteknikker og EndNote.

Arrangementene annonseres på Innsida og på Facebooksiden til biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Biblioteket Gjøvik

Gunnerusbiblioteket

Gunnerusbiblioteket har for tiden ingen fast foredragsserie, men fasiliterer gjerne formidling fra forskningsmiljøene; særlig innen arkeologi, naturhistorie, lokalhistorie, og vitenskapshistoriske temaer. Vi har et utstillingsområde med 1-2 vegger, utstillingsmontere og stativer for utstillinger. Vi har en mobil skjerm for foredrag i utstillingsområdet. Foredrag kan også arrangeres i grupperom 128 som tar opptil 18 personer, samt i studentsalen i 2. etasje.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Gunnerusbiblioteket

Bibliotek for medisin og helse

Bibliotek for medisin og helse tilbyr ulike muligheter for arrangement, slik som faglige foredrag, seminarer og utstillinger.

Biblioteket arrangerer populærvitenskapelige foredrag vi har kalt “Fagsnakk”. Her kan du fortelle om forskningsprosjektet ditt til et bredere publikum, eller snakke om en ny bok eller artikkel du har publisert. Du kan også foreslå et aktuelt tema du har lyst til å presentere og diskutere, alene eller sammen med andre. "Fagsnakk” arrangeres i lunsjtid kl 11:30-12:00, så ta gjerne med matpakke. Vi serverer kaffe/te.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangementet. Vi har projektor, bærbar pc, mikrofon og høytalere. Vi har plass til ca. 40 personer.

Arrangementene markedsføres gjennom våre nettsider, sosiale medier, aktuelle Innsidakanaler, på infoskjermer i biblioteket og plakater på campus.

Vi har også arealer til utstillinger og samarbeider gjerne med forskere, studentgrupper og eksterne om disse.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement eller utstilling? Ta kontakt med Bibliotek for medisin og helse

Lysholmbiblioteket

Lysholmbiblioteket tilbyr ulike muligheter for faglige foredrag og utstillinger.

Hvis du ønsker å fortelle om prosjektet ditt til et bredere publikum, har kommet med en ny bok eller publisert en spennende artikkel tilbyr vi ulike muligheter for forskningsformidling, bl.a. vårt lunsjarrangement “Friminuttet”. Vi serverer kaffe/te. I tillegg har vi utstillingsvegger og utstillingsmontre som kan brukes.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangement. Vi har HD-skjerm, bærbar pc, mikrofon og lydanlegg. Det er plass til ca. 50 personer.

Arrangmentene markedsføres gjennom våre nettsider, sosiale media, aktuelle Innsidakanaler og på plakater/flyers i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til utstilling eller arrangement? Ta kontakt med Lysholmbiblioteket.

Realfagbiblioteket

Realfagbiblioteket arrangerer jevnlig utstillinger og har eget utstillingsareal. Utstillingene lages ofte i samarbeid med studenter og ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Vi samarbeider også med andre NTNU-miljø.

En gang i blant arrangeres også lunsjforedrag om ulike tema.

Vårt interaktive læringsareal i Realfagbiblioteket U1 inneholder blant annet et eventområde med lerret og lydanlegg, og den fleksible innredningen gjør at området enkelt kan benyttes til ulike typer arrangement.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Realfagbiblioteket

Teknologibiblioteket

Teknologibiblioteket har arealer og utstillingsmontre som kan stilles til disposisjon for aktuelle utstillinger. Vi har også til enhver tid egne utstillinger i biblioteket som markerer aktuelle hendelser og synliggjør våre samlinger. T-salen er et egnet lokale for foredrag og presentasjoner i fine omgivelser.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Teknologibiblioteket

Økonomibiblioteket

Har du et tema/prosjekt eller bok som du jobber med? Har du lyst til å presentere dette for ansatte og studenter? Vi arrangerer gjerne sammen med deg i vår lunsjforedragsserie «Kost og nytte». Publikum er velkommen fra kl. 11:00 og vi serverer kaffe/te og noe søtt. Foredragene holdes kl. 11:30-12:00 med mulighet for spørsmål og samtale etterpå.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangementet. Vi har projektor, bærbar pc, mikrofon og lydanlegg. Vi har plass til opptil 60 personer. Vi lager gjerne utstilling i forkant som passer til tema på foredraget.

Arrangementene markedsføres gjennom våre nettsider, sosiale media, aktuelle Innsidakanaler og på infoskjermer i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til utstilling eller arrangement? Ta kontakt med Økonomibiblioteket

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket