Wikier

Nyheter og...

Blogge på NTNU Nyheter

Har du en idé til et blogginnlegg? NTNU Nyheter tilbyr bloggmulighet for ansatte som ønsker å skrive allment og populærvitenskapelig om forskning, utøvende fag, utdanning og innovasjon. Et blogginnlegg kan gi et spennende innblikk i prosessene for å komme frem til forskningsresultater og suksesshistorier.

English version: How to blog on NTNU News

Hvordan blogge

Det første du gjør er å ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsmedarbeider. Hen vil hjelpe deg å vurdere om blogg er riktig kanal eller om innholdet eventuelt passer et annet sted. Det kan for eksempel være at det du ønsker å formidle er egnet for Gemini.no eller bør tipses ut til eksterne medier, og dette kan det være greit å avklare først. Er du i tvil om hvem som eventuelt kan bistå – se oversikt over pressekontakter.

Typer blogginnlegg

Du kan få publisert blogginnlegg under NTNU Nyheter, på norsk eller engelsk. Et blogginnlegg følger gjerne en av disse formene:

 • Fortell om din ph.d. eller et forskningsprosjekt.
 • Formidle et perspektiv eller et tema fra et prosjekt du jobber med.
 • Formidle forskningsresultat eller fortell om prosessen underveis.
 • Debattinnlegg eller kronikk med utgangspunkt i fag.

Kanskje ønsker du å formidle fra forskningen din – og slik bygge opp om søknader om forskningsmidler eller gjøre deg attraktiv som samarbeidspartner.

Du kan også fortelle om hva akkurat du forsker på innenfor et større forskningsprosjekt, og slik synliggjøre din vinkling og ditt bidrag.

Administrativt ansatte vil for eksempel kunne blogge om tjenester eller annet som støtter opp om forskning, utdanning og innovasjon.

Gjentatte blogginnlegg

Et prosjekt eller et fagmiljø kan blogge under et eget stikkord og slik unngå å måtte opprette en egen bloggløsning. Da vil man få en lenke til en side hvor alle blogginnleggene fra prosjektet eller fagmiljøet er samlet. Eksempel: Her kan du se url til alle innlegg som er tagget med stikkordet "klima": https://nyheter.ntnu.no/stikkord/klima/

Hvordan skrive et godt blogginnlegg

I et blogginnlegg kommuniserer du direkte med leseren. Det er viktig å formidle budskapet slik at det blir lettlest. Også fagfolk foretrekker dette. Du må derfor skrive lett og tydelig for å få blogginnlegget publisert.

Her er noen tips til deg når du skal skrive:

 1. For å bli lest må du fange leseren: Sjansen til å bli lest har du i tittel, introtekst/ingress og kanskje i starten av selve teksten. Her må du fortelle leseren hva teksten handler om, og på en måte som fenger. Vi trenger ikke være superpresise i tittel og introtekst. Hvis du skriver om et prosjekt, er det konklusjonene, hovedfunnene og problemstillingen for prosjektet som er det viktigste.
 2. Unngå ekspertspråk: Skriv «for alle» og unngå fagintern terminologi. Noen ganger må fagord med, og da må de forklares. Ha i mente at en som ikke kan faget ditt skal forstå hva det handler om.
 3. Tør å sette punktum: Setninger blir ofte lange. Punktum letter lesingen og bidrar til å få fram ditt budskap. Fordi blogger er på skjerm, er det smart å dele opp teksten i ganske korte avsnitt.
 4. Tenk muntlig: Vi velger andre ord og enklere formuleringer muntlig. Noe å ta med seg når vi kommuniserer til et bredt publikum.
 5. Velg et aktivt språk: For eksempel «jeg forsker på» istedenfor «prosjektet tar for seg». «Det ble utviklet algoritmer» - heller: «Vi utviklet algoritmer».
 6. Mellomtitler: Et godt grep for å hjelpe til med lesning benyttes ofte mellomtitler. Om et poeng eller argumentasjon er ganske lang, kan den likevel inneholde mellomtitler.
 7. Bildetekster: Et bilde uten en bildetekst, mangler noe. Bildeteksten kan fortelle hva som foregår på bildet, eller den kan inneholde et poeng fra selve brødteksten. Folk som er gjenkjennbare på bildet, bør navngis. Husk også at fotokreditering skal med – hvem har tatt bildet. Og – om du ikke har tatt bildet selv, må du sørge for å få en godkjenning for bruk av bildet/illustrasjonen.
 8. La andre lese teksten din: Spør gjerne noen utenfor fagfeltet ditt om å se på teksten. Dette kan gi et nytt blikk på både innhold og form.

Bilder

Bilde som illustrerer saken: Illustrasjoner må være i liggende format og helst 16:9 med oppløsning 1920 x 1080 pixler. Du kan få hjelp av din kommunikasjonsmedarbeider til å få bildet riktig. Har du bilder som illustrerer det du vil formidle, må du passe på at du har rettigheter til bildet. Eventuelle personer som er avbildet må ha gitt sitt samtykke til at bildet kan publiseres. Husk at du kan diskutere bilder med din kommunikasjonsmedarbeider, kanskje blir dere enige om å ta nye. Se også NTNUs bildebank og Stockfoto.

Profilbilde av deg: Vi vil gjerne ha et profilbilde av deg som legges sammen med forfatternavnet i innlegget.

Spre innlegg

Når blogginnlegget er publisert får du en lenke som kan deles i ulike kanaler. Du kan spørre din nærmeste kommunikasjonsmedarbeider om innlegget kan være egnet som tips til eksterne medier eller i fagblad. Hva kommunikasjonsmedarbeideren kan hjelpe deg med, avhenger av om vedkommende har tid.

Husk å oppdatere din profilside på NTNU. Denne kommer høyt opp i søk og bør være så godt oppdatert som mulig. På profilsiden kan du lenke opp til blogginnleggene dine under fanen Formidling.

Retningslinjer

Bloggene skal være velskrevne, lett tilgjengelig og være en kanal for formidling til personer utenfor ditt fagområde. Tekster med tung fagterminologi må derfor finne andre kanaler. Bloggen skal ikke brukes til personlige, ikke-faglige meningsytringer. Bloggen skal ikke brukes til informasjon som er internopplysning til medarbeidere.

Et blogginnlegg står for forfatterens egen mening. Likevel er det retningslinjer for hva som bør publiseres på NTNUs plattformer, og redaksjonen forbeholder seg retten til å ikke publisere innlegg som strider med dette. Dette er innhold som

 • har til hensikt å fronte en vare eller tjeneste
 • har tema som ikke handler om forskning eller universitet- og høgskolesektoren
 • er i strid med personvern og informasjonssikkerhet

Kontakt

880 Visninger