Wikier

Nyheter og nyhetsproduksjon

Retningslinje for kommunikasjonsmedarbeidere som jobber med nyheter og gjelder publisering på NTNU Nyheter (nyheter.ntnu.no og nyheter.ntnu.no/en). Beskriver nyhetskriterier, formkrav til saker og hvem som har tilgang til å publisere.

In english: News and news production

Hvilken type nyhet publiseres hvor

Kommunikasjonsansvarlig ved din enhet avgjør om saken har nyhetsverdi og hvor den eventuelt skal publiseres. Det varierer på hver enhet hvem som har tilgang til NTNU Nyheter, så snakk gjerne med en av medarbeiderne på fakultetet hvis du er usikker.

 • Interne meldinger: Innsida meldingskanal.
 • Interne nyheter med ekstern interesse:
 • Eksterne nyheter: Tipses til relevante redaksjonelle miljø, vurdere å skrive en sak til NTNU Nyheter og ntnu.no/kalender (arrangement, boklanseringer, seminar, disputaser) og eventuelt til relevante kontoer på sosiale medier.
 • Forskningsnyheter: Allmennrettet formidling. Gemini, NTNU blogg eller tipses ut til relevant (fag)presse. Alternativt NTNU Nyheter hvis saken ikke passer Geminiformatet.
 • Fagformidling: Brukerrettet formidling. Blogg (ansatt/student skriver selv).

Pressemeldinger: I de få tilfeller det er aktuelt med pressemelding, kan denne legges i nyhetsløsningen og spres til relevant presse. Som regel tipses presse direkte.

Hovedsiden for nyheter: Ikke alle saker vil ligge på hovedsidene NTNU Nyheter norsk og engelsk versjon, mange saker vil kun bli lagt i løsningen for å bli tilgjengelig for deling i aktuelle kanaler.

Nyhetskriterier

Saker som publiseres på NTNU Nyheter skal følge disse nyhetskriteriene:

 • Interesse: Saken skal være interessant eller nyttig for eksterne utenfor NTNU.
 • Aktualitet: Saken skal nettopp ha skjedd eller ikke blitt kjent før nå.
 • Hendelser: Informere om større, alvorlige hendelser.
 • Eksempler på saker: Større pengetildelinger, søkertall og studentundersøkelser, priser og utnevnelser, nye studietilbud, nye digitale tjenester, viktige myndighetsbesøk, næringssamarbeid, kultursamarbeid, større avtaler, tilsvar på kritikk, viktige avgjørelser rundt campusutvikling.

Vær varsom: NTNU er varsomme med å omtale kommersielle og politiske aktører som ønsker synlighet i NTNUs kanaler. Dette gjelder også aktører NTNU har samarbeidsavtaler med.

Les også: Innhold fra eksterne aktører i NTNUs kanaler

Sjekkliste for godt innhold

Alle som har rettigheter til å publisere på NTNU Nyheter er drevne i nyhetsformidling. Her er likevel noen tips til utforming av innhold. Vi skal blant annet følge retningslinjer for universell utforming av innhold på nett og ivareta personvern.

 • Alle faguttrykk og forkortelser skal forklares.
 • Bruk mellomtitler – og husk riktig overskriftsnivå
 • Lenketekster skal være konkrete.
 • Lenk opp til ansattes profilside.
 • Vis sist redigert-dato. Hvis saken endrer meningsinnhold, skal hva som er endret skrives eksplisitt nederst i saken.
 • Kontaktpunkt/personer skal oppgis der det er naturlig.
 • Oppgi kilder.
 • Sitatstrek skrives slik – (ALT + 0150 på pc).
 • Sjekk hvordan saken ser ut på mobil.

Bilder og video

 • Bilder skal være rettighetsklarert, personvern ivaretatt, og fotograf skal oppgis.
 • Bilder skal ha alt-tekst.
 • Tilpass bildestørrelsen.
 • Bruk bilder i breddeformat.
 • Bildetekster blir ofte lest, trekk gjerne frem et hovedpoeng eller gi merverdi til saken.
 • Ikke overless sakene med innebygde videoer. Skal fungere for lesere på mobil og 3g.

Veiledninger for NTNU nyheter

Tilgang til å publisere nyhetssaker

Det er Kommunikasjonsavdelingen som har mulighet til å gi rettigheter for å kunne publisere nyhetssaker. Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig for din enhet for å vurdere tilgang.

Er du usikker på hvem du skal spørre, sender du en sak inn til NTNU Hjelp (du finner oss under Administrasjon inne i NTNU Hjelp).

Hvem lager hvilke saker

 • Hvis saken angår
  • ett fakultet/en enhet, lages saken i prinsippet lokalt.
  • to-tre fakultet vil disse samarbeide om saken, eventuelt bli enige om hvem som tar ansvar for saken.
  • hele NTNU eller har stort nyhetspotensiale, vil folk i Kommunikasjonsavdelingen bistå i produksjonen eller lage saken.
 • Nyheter i Gjøvik eller Ålesund produseres i prinsippet av Kommunikasjonsavdelingens ansatte på disse to campusene, og i tett samarbeid med fakultet/institutt/faggruppe.
 • Hvis et fakultet ønsker å lage sin egen versjon av en fellessak (for eksempel en egen sak om egne meritterte undervisere), kan denne publiseres i nyhetsløsningen, men det er fellessaken som blir liggende på hovedsida.

Redigere hovedsidene

Redaksjonen i Kommunikasjonsavdelingen prioriterer og redigerer innhold på hovedsidene på nyheter.ntnu.no og nyheter.ntnu.no/en

Redaksjonelt ansvar

Ansvarlig redaktør er NTNUs kommunikasjonssjef, Sigrun Berge Engen, Kommunikasjonsavdelingen.
Daglig oppfølging av nyheter: Kontakt via skjema i NTNU Hjelp.

Kontakt

Du kan kontakte redaksjonen via skjema i NTNU Hjelp.

Eksterne kan kontakte NTNU via epost kontakt@komm.ntnu.no.
Se også: pressekontakter ved NTNU.

Vi svarer på alle henvendelser fortløpende og så snart vi kan.

Husk å unngå personsensitiv informasjon i e-post.

3740 Visninger

Child Pages (6)

 • Blogg

  På denne siden finner du råd til hvilken tjeneste du kan benytte for blogging. Du kan enten blogge som enkeltperson, eller som et større fagmiljø eller prosjekt. Kravet er at innholdet handler om...

 • Blogge på NTNU Nyheter

  Har du en idé til et blogginnlegg? NTNU Nyheter tilbyr bloggmulighet for ansatte som ønsker å skrive allment og populærvitenskapelig om forskning, utøvende fag, utdanning og innovasjon. Et...

 • Bloggtjenesten

  [[Bloggtjenesten fra NTNU IT]]

 • Bloggtjenesten fra NTNU IT

  Bloggtjenesten er et tilbud uten dedikert brukerstøtte, men du får god hjelp med feilsituasjoner og kontoproblemer. Er det noe du lurer på start gjerne med Ofte Stilte Spørsmål. Se også: Hovedside...

 • Publisering på NTNU Nyheter Wordpress

  Hvordan publisere nyhetssaker på NTNU nyheter: nyheter.ntnu.no og nyheter.ntnu.en Denne veiledningen er for nybegynnere. NTNU Nyheter er basert på Wordpress. Innholdsfortegnelse [-] Logge inn...

 • Redaksjonelle retningslinjer for NTNU Nyheter

  Redaksjonelle retningslinjer for nyheter på nyheter.ntnu.no og nyheter.ntnu.no/en Merk: Dette innholdet er gyldig når NTNU går over til ny nyhetsløsning i februar 2023. Nyhetskriterier Saker som...