Wikier

På denne siden finner du råd til hvilken tjeneste du kan benytte for blogging.

Du kan enten blogge som enkeltperson, eller som et større fagmiljø eller prosjekt. Kravet er at innholdet handler om forskning eller andre universitetsrelaterte tema – og på vegne av din rolle på NTNU. Ønsker du å blogge om tema som ikke er tilknyttet NTNU, må du benytte en ekstern bloggtjeneste.

To muligheter for blogging

Avhengig av ambisjonsnivå og ressurser er det to muligheter for deg som ønsker å blogge:

Enkeltstående blogginnlegg på NTNU Nyheter

Denne tjenesten på NTNU Nyheter passer for enkeltpersoner eller fagmiljø som ikke utøver omfattende blogging og som dermed ikke trenger en egen blogginstallasjon.

 • Innholdet kan være formidling av forskning, en nyhetssak, en meningsytring eller en kronikk.
 • Innholdet skal være lettlest og allmennrettet.

Dette er anbefalt løsning og har følgende fordeler:

 • Tjenesten følger lovpålagte krav til universell utforming og personvern.
 • Du kan få statistikk på dine innlegg.
 • Tjenesten er gratis.

Tips og råd om hvordan blogge på NTNU Nyheter

Egen blogg for prosjekt eller fagmiljø

Du har to muligheter hvis du ønsker en egen bloggløsning hvor bare du eller ditt fagmiljø blogger. Valg av løsning handler om hvor mye ressurser du har.

Ekstern leverandør for aktiv blogging

Dette passer for fagmiljø som har store ambisjoner for formidling fra et langvarig prosjekt. Dette er for deg som har jevnlig produksjon av innlegg og kan betale for tjenesten hos ekstern leverandør.

 • Passer best for store prosjekt som kan levere et større antall blogginnlegg i løpet av et år
 • Du må kjøpe inn og betale for tjenesten selv, og må følge krav til innkjøp
 • Du må ha interne ressurser til å forvalte bloggløsningen i samarbeid med leverandør
 • Du må kjøpe domene

Vær oppmerksom på at det følger mye arbeid med å opprette og drifte egen blogg, spesielt fordi du som en del av offentlig virksomhet må følge norsk lovverk og krav til:

 • Universell utforming og krav til tilgjengelighetserklæring på nettstedet
 • Databehandleravtale med leverandør på personvern/GDPR
 • Målloven

Hvis du blogger på vegne av NTNU må du sørge for at leverandøren følger NTNUs grafiske profil. Hvis NTNU er en av flere aktører kan du velge egen profil.

Kontakt:

Blogg driftet av NTNU IT

Du kan velge mellom to tjenester fra NTNU IT. I begge tilfeller tilbys det ikke brukerstøtte, bortsett fra retting av tekniske feilsituasjoner tilknyttet driften fra NTNU ITs side. Du må sørge for at noen har redaksjonelt ansvar. Før du melder inn bloggbehov bør du ta kontakt med din enhets kommunikasjonsansvarlige.

Enkel bloggløsning

 • Du får et nøytralt standardoppsett uten tilpasset design og uten mulighet for videreutvikling
 • Du blogger på vegne av NTNU og ikke som privatperson
 • Det følger ikke med statistikkløsning
 • Du må sørge for å følge lovpålagte krav til universell utforming og målloven.
 • Databehandleravtale er sikret gjennom NTNU ITs tjeneste.

Om NTNU ITs bloggtjeneste

Drifte egen bloggløsning

 • NTNU IT tilbyr hosting av blogg der du må ha tilgjengelig kompetanse på Wordpress for å håndtere oppgraderinger og videreutvikling.
 • Du må sørge for å følge lovpålagte krav til universell utforming og målloven.
 • Databehandleravtale er sikret gjennom NTNU ITs tjeneste.
 • Du får url under https://www.ntnu.no/blogger/...

Kontakt: Orakeltjenesten via NTNU Hjelp

Viktig å vite

En blogg er ikke et alternativ til NTNUs offisielle nettsider for enheter, studier, emner, forskning, senter og prosjekter. Innsida kan være et bedre måte å distribuere innhold til interne og eksterne brukere. Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ønsker råd til hva du bør gjøre.

Du må ha kontroll på data, og du kan dermed ikke bruke statistikkverktøy som Google Analytics eller andre verktøy du ikke har databehanderavtale på.

Kontakt