Wikier

Nyheter og...

Publisering på NTNU Nyheter Wordpress

Hvordan publisere nyhetssaker på NTNU nyheter: nyheter.ntnu.no og nyheter.ntnu.en Denne veiledningen er for nybegynnere.

NTNU Nyheter er basert på Wordpress.

Logge inn

Du logger inn via denne lenken.

Har du behov for tilgang kan du snakke med din nærmeste kommunikasjonsansvarlig.

Opprette nyhetssak

Når du er inne i kontrollpanelet i Wordpress klikker du på Legg til i toppmenyen og velger Innlegg.

Bildet viser at du klikker i toppmenyen for å legge til nytt innlegg.

Du vil da få to muligheter:

 • Standard mal - for standard tekst, bilde og enkel formattering.
 • Beaver Builder - for kompleks design med flere elementer.

Beaver Builder er krevende å publisere i. Du må ha tenkt godt gjennom hvordan innholdet skal presenteres og ha god innsikt i Beaver Builder på forhånd. Gevinsten er fin og levende design. Beaver Builder er såpass komplisert og tilbyr så mange muligheter at det er vanskelig å lage brukerveiledning, derfor er publisering i Beaver Builder basert på egen kompetanse. Du må selv sørge for at det du bygger følger reglene for universell utforming.

Standard mal

Dette er de viktigste elementene i standard mal:

 • Dato og tid
 • Språk
 • Forfatter
 • Tittel
 • Ingress
 • Brødtekst
 • Overskrifter
 • Bilder
 • Video
 • PDF
 • Infoboks
 • Kategori
 • Stikkord

Under finner du mer informasjon om de ulike elementene.

Dato og tid

Du kan velge når du ønsker at saken blir publisert. Etter at du har opprettet et nytt innlegg klikker du på tannhjulet > velg Innlegg > velg dato og tidspunkt for publisering.

Skjermdump som viser at man klikker på tannhjulet øverst til venstre i innleggingsgrensesnittet for å finne sted for å redigere publiseringstidspunkt.
Se stor versjon av bildet.

Språk

Etter at du har opprettet nytt innlegg, finner du knappen "Language" rett under innholdsfeltet hvor du velger hvilket språk saken skal publiseres på.

Husk at våre nettsider skal ha minst 25 prosent innhold på nynorsk.

Forfatter

Om det er en forfatter som allerede har forfatterprofil, kan du søke opp forfatteren nederst i redigeringen av innlegget. Som regel vil det være deg, men du kan også sette andre som forfatter.

Det fins to muligheter om du skal legge til forfatter.

Er ikke forfatteren lagt inn fra før? Da må du vurdere om de skal legges til med egen forfatterprofil, eller om de skal knyttes til ansattprofilen. Sistnevnte er som regel mest aktuelt for blogg eller ytring.

Ekstern forfatter eller lenke til ansattprofil: Trykk på "legg til rad" under "Eksterne forfattere".

Her kan du laste opp portrett-foto, og skrive inn navn, stilling og legge inn lenke til ekstern profil. Om dette er en NTNU-ansatt, er det her du legger in lenke til ansattprofilen.

Du kan legge inn flere slike forfattere ved å trykke på "legg til rad" flere ganger.

Egen forfatterprofil: Du kan legge til nye forfattere og skrive inn en kort bio. Det blir opprettet en lenke hvor alle saker av forfatteren blir liggende.

 • Klikk på "Legg til" øverst i menyen og velg "Person".
 • Legg inn bilde, klikk på blyanten og
  • velg størrelse "Thumnail"
  • legg inn alternativ tekst (navn på personen)
 • Legg inn kort tekst under bildet som beskriver arbeidsområde.
 • Skroller du nederst, finner du feltet "Profilinformasjon". Her legger du lenke til profilsiden og skriver Profilside som lenketekst.

Tittel

Eget felt for tittel ligger tydelig øverst på sida du har opprettet.

Ingress

Ingressen legges i egen boks. Teksten skal være kort siden det er denne teksten som eventuelt havner som uttrekk på hovedsiden og i kortvisning. Merk: På selve nettsiden havner ingressen øverst under tittelen og blir ikke synlig når du redigerer – den blir synlig når saken forhåndsvises eller publiseres.

Slik finner du ingressfeltet: Klikk på tannhjulet øverst til høyre på siden > velg Innlegg > fyll inn ingress under "Skriv et utdrag (valgfritt)"

Skjermdump fra innleggingsgrensesnitt som viser at man finner tannhjulet og dermed inngang til feltet for å legge inn ingressen.
Se stor versjon av bildet.

Brødtekst

For å jobbe med brødteksten klikker du i innholdsfeltet. Da dukker det også opp et sort pluss-tegn hvor du finner ulik funksjonalitet.

 • Mellomtitler: Alle nyhetssaker vi legger ut på NTNU Nyheter skal ha riktig kodet mellomtitler. Det betyr at du ikke skal bruke fet skrift for mellomtitler, men bruke overskriftsnivåene.
  • Du skriver en mellomtittel og markerer teksten.
  • Klikk på "Avsnitt" (Omvendt P) og klikk på "Overskrift". Da får du en tittel i H2.
  • Husk å endre til H3 hvis du skulle ha en tittel på nivået under, men dette bruker vi unntaksvis på nyheter.
 • Vanlige sitater i løpende tekst: Når noen uttaler seg i en sak legg sitater på egen linje slik at de står for seg selv. Bruk sitatstrekstrek (tankestrek) når du skal sitere noen. Du finner replikkstreken ved å holde inn ALT og taste 0150 på det numeriske tastaturet).
 • Uthevede sitater: Hvis du ønsker å fremheve et av sitatene i teksten i tillegg til at det står i løpende tekst, markerer du sitatet, klikker på "Avsnitt" (Omvent P) og velger "Sitat". Hvem som har uttalt seg, legger du der det står "Legg til sitering". Brukes med forsiktighet.
 • Annen formattering: Du finner lenkemulighet, bold, kursiv, hevet/senket tekst osv inn under "Avsnitt". Kursiv brukes med forsiktighet da det er vanskelig å lese.
 • Lag mange avsnitt: Teksten bør være lett å lese, 2-3 setninger er nok i et avsnitt. Du lager avsnitt i teksten ved å klikke enter.

Bilder

Det er tre typer bilder: Bilde i artikkel, portrettbilde og fremhevet bilde.

Du legger til et bilde ved å klikke i teksten der du vil ha bildet, velge sort plusstegn og velg "Bilde". Da kan du enten laste opp nytt bilde, som vil legge seg i mediebiblioteket, eller hente et bilde som allerede ligger i mediebiblioteket.

Bildetekst, alternativ tekst og annen bildehåndtering gjør du i mediebiblioteket når du legger inn bildet. Du kan redigere dette i ettertid ved å klikke på bildet > velge tannhjulet øverst i høyre hjørne > velge Blokk.

Merk: Alle bilder skal ha alternativ tekst. Dette jamfør lovpålagte krav til universell utforming.

Bilder i artikkel

Et bilde i artikkel fyller hele spaltebredden og er anbefalt måte å vise bilder på. Dermed er breddebilder mer hensiktmessig enn høydebiler.

 • Bildene bør helst lastes opp i format 16/9 og lik eller høyere oppløsning enn 1920x1080.

I tillegg bør filstørrelsen være så lite som mulig, eksempelvis under 300kb - desto større filstørrelse desto lengre tid kan det ta å laste inn siden

Portrettbilde

Bilder bør i utgangspunktet fylle spalten, men av og til kan du ha behov for å legge inn et mindre portrettbilde (eller andre typer bilder) i høydeformat i løpende tekst.

 • Legg bildet inn som beskrevet over
 • Klikk på bildet og velg høyrejustert eller venstrejustert

Fremhevet bilde

Dette er bildet som vises i kortvisning på hovedsiden og når du deler saken i sosiale medier. Som bildet under beskriver: Klikk på tannhjulet > Innlegg > last opp nytt eller velg bilde fra mediebiblioteket.

 • Bruk liggende format (landskap) til fremhevet bilde

Skjermdump som viser at man finner tannhjul for redigering øverst til høyre i innleggingsgrensesnittet.

Stor versjon av bildet.

Video

Her anbefaler vi å laste opp videoen på Panopto og embedde koden i innleggingsskjemaet. Følg prosedyre for eksternweb.

Alle videoer som publiseres på NTNUs nettsteder skal følge norsk lov for universell utforming.

PDF

Du kan laste opp PDF i mediebiblioteket, høyreklikke og hente ut lenka (feltet FIL-URL på høyre side).

Infoboks

Infoboks finner du ved å klikke på pluss-tegnet i tekstfeltet. For å redigere innholdet klikker du på blyantikonet. Infobokser brukes til kortfattet faktainformasjon. Er det et blogginnlegg eller en meningsytring, kan du bruke infoboks til å beskrive forfatteren av innlegget.

Kategorisere, stikkord og tema

Dette finner du under tannhjulet øverst til høyre > Innlegg.

Kategori

Innholdet må kategoriseres for å si noe om hva det handler om. Her skal du velge TO kategorier som ligger i kategori-boksen:

 1. Velg tema: for eksempel Forskning, Campusutvikling, Organisasjonsnyheter
 2. Velg type: Nyheter, Blogg eller Ytring

Merk - ikke legg inn nye kategorier: Selv om du har tilgang til å legge inn kategorier, så er det kun redaksjonen som skal gjøre dette.

Stikkord

Stikkordene (taggene) legger seg nederst på sida. Et stikkord er på ett, maks to ord. Det er viktig at du tenker deg godt om når du legger inn stikkord. Ikke skriv inn så mange som mulig, men vær presis og prioriter hvilke stikkord du velger.

Det er forskjellige typer stikkord:

 • Stikkord som gjør det mulig å finne flere saker med samme tema. For eksempel "energi" eller "matteknologi".
 • Stikkord som gjør det mulig for et prosjekt eller en enhet å sortere ut sine saker og få lenke til disse.
  • For fakultet: Fakultetene skriver fakultetsnavnet helt ut som stikkord.
  • Unntaksvis kan du bruke stikkord for en underenhet. Bruk ikke uforståelige akronym.

Tema

Hak av for tema, disse er omtrent tilsvarende vår fakultetsstruktur (Arkitektur og design, Humaniora, Informasjonsteknologi, Ingeniørvitenskap, Medisin og helse, Naturvitenskap, Samfunn og økonomi).

Forsiden

Når en sak publiseres, får du en link i høyremargen. Denne linken virker med en gang. Saken havner ikke på forsiden av nyheter.ntnu.no og nyheter.ntnu.en automatisk.

Om du ønsker at den skal løftes fram, kan du ta kontakt via NTNU Hjelp for vurdering.

Andre tips

Ikke alle endringer du gjør vil vises i redigeringsgrensesnittet. Etter at du har oppdatert (Blått felt i bildet) kan du klikke forhåndsvis, velge Forhåndsvis i ny fane, og se hvordan siden ser ut.

Bildet viser at man klikker på ordet Forhåndsvisning i toppmenyen og velger lenken Forhåndsvis i ny fane.