Wikier

Universell utforming

Universell utforming (UU) er en viktig tema, og kan referere til flere ting. Var du ute etter:

Se også

Child Pages (3)

  • Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger

    Anskaffelser av IKT-systemer ved NTNU skal i hovedsak følge policy og prinsipper for universell utforming ved NTNU. En del IKT-systemer vil imidlertid være vanskelig å levere med tilstrekkelig...

  • Universell utforming - standarder for korrekt kode

    For å sikre universell utforming (uu) av ITK-løsninger ved NTNU må du som er involvert i utvikling av IKT-løsninger være bevisst på hva universell utforming er, hvorfor det angår deg og hvilke krav...

  • Universell utforming av IKT ved NTNU

    Skal du kjøpe, utvikle eller jobbe med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved NTNU, må du se til at produktet eller det du publiserer er universelt utformet. NTNUs IKT-løsninger skal...