Wikier

Universell utforming

Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger

Anskaffelser av IKT-systemer ved NTNU skal i hovedsak følge policy og prinsipper for universell utforming ved NTNU. En del IKT-systemer vil imidlertid være vanskelig å levere med tilstrekkelig tilgjengelighet for alle type brukere pga. stor grad av grafisk og/eller interaktiv interaksjon som ikke har blitt utviklet med tanke på universell utforming.

Alle anskaffelser som er rettet mot allmennheten (se definisjon i policy) skal kravstille universell utforming. Det kan imidlertid skilles mellom grad av tilgjengelighet for forskjellige brukergrupper, for eksempel administratorer og allmenne brukere av systemet.

Krav som skal stilles til leverandørene

Følgende krav skal med når du skal kjøpe inn IKT-løsninger for NTNU:

  1. Elektroniske brukertjenester skal være universelt utformet, og brukerne skal kunne benytte disse uten hensyn til tid, sted og kanal. Beskriv hvordan den foreslåtte løsningen tilfredsstiller dette. (Prioritet = Høy)
  2. IKT-løsningen skal følge NTNUs politikk, prinsipper og retningslinjer for universell utforming av IKT-løsninger. Dette er beskrevet i vedlegg 5. Beskriv leverandørens strategi for universell utforming. Legg gjerne ved dokumentasjon om hvordan universell utforming ivaretas av leverandøren.(Prioritet = Høy)
  3. IKT-løsningen er tilgjengelig på heterogene og mobile plattformer. Beskriv hvilke plattformer som er støttet. Eksempel web, smarttelefon, nettbrett.(Prioritet = Middels)
  4. IKT-løsningen tilbyr brukergrensesnitt på bokmål, nynorsk og engelsk.  Beskriv hvilke språk som er støttet i brukergrensesnittet.(Prioritet = Høy)
  5. IKT-løsningen kan integreres med hjelpemiddelteknologi (for eksempel skjermoppbrekking, forstørrelse, talesyntese).(Prioritet = Høy)

Om universell utforming

Hva er universell utforming? Hvilke regler gjelder? Du finner mer informasjon på nettsidene om Universell utforming av IKT ved NTNU.

2403 Visninger