Wikier

Sider med tagg uu .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Universal design of presentations and slides Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Blackboard Ally Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming av presentasjoner og lysbilder Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming av dokumenter Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming av videoer Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming av digitale læringsressurser Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Sjekke universell utforming i Liferay Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Farger i grafisk profil Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
University Education Committee Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Tasks for council and committee in the quality assurance of education programme Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming - standarder for korrekt kode Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming av innhold på nett Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Publisere video og lyd på nett Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming av IKT ved NTNU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 Måned siden Skriv ut
Universell utforming Godkjent 1.0 Migrert 1 Måned siden Skriv ut