Wikier

Sider med tagg uu .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Universal design of presentations and slides Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Blackboard Ally Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming av presentasjoner og lysbilder Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming av dokumenter Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming av videoer Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming av digitale læringsressurser Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Sjekke universell utforming i Liferay Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Farger i grafisk profil Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
University Education Committee Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Tasks for council and committee in the quality assurance of education programme Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming - standarder for korrekt kode Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming av innhold på nett Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Publisere video og lyd på nett Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming av IKT ved NTNU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Universell utforming Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut