Wikier

Lage godt innhold...

Universell utforming av innhold på nett

Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle. Du som jobber med NTNUs nettsider må derfor lage innholdet til sidene slik at alle brukere kan tilegne seg informasjonen på en grei måte.

English version - Universal design of web content

Råd til hva du kan gjøre

UUtilsynets forslag for universell utforming på nettsider – bilder, farger, kontrast, dokumenter, titler, lenker, tabeller, video med mer.

Husk alltid å sjekke nye sider og redigeringer i mobilvisning.

Under finner du et supplement for krav vi kan være ekstra obs på.

Overskrifter

Alle overskrifter skal være gode og lett å lese og skanne på siden. Få gjerne med det viktigste nøkkelordet i overskriften.

Sett overskrifter med <h1>, <h2>, <h3>, <h4>i rekkefølge. Det gjør det enkelt for brukerne å navigere på siden, å hoppe i innholdet. På NTNUs eksterne nettsider starter du alltid med <h1>. På wikisider skriver du først en kort ingress, og starter deretter med <h2>.

Lenketekster

Slik skriver du gode lenketekster.

Skriv aldri kun «Les mer» el.l. som lenketekst. Skjermlesere for brukere uten syn/nedsatt syn lister opp lenker og leser lenketekster. En nettside med «Les mer»-lenketekster vil derfor gjøre det umulig for brukeren å vite hva lenkene dreier seg om.

Bilder, video, lyd

Fra 1. februar 2024 er det krav om synstolking av video. Det er flere måter å synstolke video på. Kravet om synstolkning har ikke tilbakevirkende kraft slik at videoer som ble innspilt og publisert før kravet ble innført, ikke er berørt av dette. Samtidig må vi bruke skjønn og ikke la gamle videoer uten synstolking ligge lenge på nettsider.

Tekstalternativ

Tekstalternativ skal tilbys for innhold som ikke er tekst. Dette kan være bilder, grafikk, video, lydklipp. Tekstalternativet skal gi samme informasjon eller ivareta samme formål som det ikke-tekstlige innholdet, og det skal være plassert i nær tilknytning til det ikke-tekstlige innholdet.

Minner særlig om å legge inn tekstalternativ (alt-tekst) på bilder da dette ofte blir glemt:

 • Alt-tekst skal beskrive bildemotivet på en informativ måte. Eks.: To forskere viser fram robotteknologi.
 • Hvis bildet lenker til en side, skal alt-tekst beskrive formålet med lenken, altså hvor lenken går til. Eks.: Nettside med oversikt over forskningsgrupper ved NV-fakultetet.
 • Hvis bildet kun er dekorasjon alt-tekstfeltet stå tomt. Psst, bruk helst ikke dekorative bilder, så langt råd er bør bilder gi merinformasjon.

Tabeller

Tabeller skal brukes til tabulære data. Med det menes gjerne numerisk og/eller logisk sammenlignbar data som skal listes opp.

Ikke bruk tabeller til grafisk design.

Tabeller bør lages slik at data i tabellen leses fra venstre mot høyre.

 • Marker tabellens overskrift med<caption> (i stedet for vanlig overskrift).
 • Marker overskriftsceller i koden med <th> (ikke bruk <td>). Det kan man hoppe fra overskrift til overskrift i tabellen.

Hvordan utforme tabeller med NTNUs publiseringsløsninger

Dokumenter

Samme krav gjelder for nettsider og dokumenter som lenkes på nettsider. UUtilsynet om universell utforming av dokumenter.

Noen tips:

 • Forhåndsdefinert stil letter arbeidet med å gi dokumentet universell utforming.
 • Bruk norsk språkvalg i dokumentet for norsk tekst, engelsk språkvalg for engelsk tekst. Da unngår man at skjermleser leser teksten på feil språk (norsk som «engelske» ord, og vise versa).
 • Bruk rett overskriftsnivåer. God struktur gjør at brukeren kan navigere i dokumentet.
 • Rett bruk av tabeller.
 • Bilder, grafikk og illustrasjoner må ha tekstalternativ.
 • God kontrast og rett bruk av farger i grafikk o.l. (fargeblinde har eksempelvis problemer med rødt-grønt).
 • Lagre fil med rett formattering.
 • Word, PowerPoint og Acrobat har innebygd tilgjengelighetskontroll som kan brukes for å sjekke dokumentet.

Kode

Koden skal være riktig på nettsiden, i hver enkelt widget. En vanlig feil er å lime inn tekst fra dokumenter uten å påse at koden blir rett. Alt som skal limes inn må gjøres med følgende kombinasjonstaster: Ctrl+Shift+-V. Altså: Ikke bruk bare Ctrl+V for å lime inn innhold.

Dette betyr også at du ikke må lime inn innhold med feil/dårlig kode fra andre nettsider/widgets.

Sjekk alltid at koden er riktig når du legger inn nytt innhold eller redigerer.

Kodestandarder og validering – UUtilsynets side med løsningsforslag og anbefalinger.

NTNUs retningslinjer

NTNUs retningslinjer for universell utforming

Skal du kjøpe, utvikle eller jobbe med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved NTNU, må du se til at produktet eller det du publiserer er universelt utformet. NTNUs IKT-løsninger skal brukes av alle, med eller uten nedsatt funksjonsevne.

Regelverk

WCAG = The Web Content Accessibility Guidelines – Retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider.

UUtilsynet håndhever forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, EUs webdirektiv og WCAG-standarden.

Likestillings- og diskrimineringsloven

9805 Visninger