Wikier

Lage godt innhold...

Universell utforming av innhold på nett

Du som jobber med NTNUs nettsider skal lage innholdet med tanke på at brukere med ulike tilnærminger skal nå informasjonen.

English version - Universal design of web content

Råd til hva du kan gjøre

UU-tips for nettsider - farger, tabeller osv. Bruk innholdet under som supplement til UU-skolen.

Tabeller

Bruk tabeller til det tabeller skal brukes til: tabulære data og ikke grafisk design. Tabeller bør lages slik at informasjonen leses fra venstre mot høyre.

  • Marker tabellens overskrift med <caption> heller enn en vanlig overskrift.
  • Tabellsammendrag kan lages med <table summary> men er ikke et krav.
  • Marker overskriftsceller i koden med <th>heller enn <td>. Det gjør det lett å hoppe fra overskrift til overskrift i tabellen. 

Tips:  Hvordan utforme tabeller med NTNUs publiseringsløsninger

Titler

Alle titler (overskrifter, mellomoverskrifter)  skal settes med<h1>, <h2>, <h3> osv. Dette gjør det enkelt for brukeren å hoppe i innholdet. På både eksternweben og intranettet starter du alltid med <h1>. 

Lenkenavn

Skriv aldri kun "Les mer". Skjermlesere for synshemmede lister opp lenker og vil få en rekke lenker som heter "Les mer" uten å få vite hva som befinner seg bak hver lenke. Slik skriver du gode lenketekster. 

Bilder, video, lyd

Kode

NTNUs retningslinjer for universell utforming av IKT

Skal du kjøpe, utvikle eller jobbe med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved NTNU, må du se til at produktet eller det du publiserer er universelt utformet. NTNUs IKT-løsninger skal brukes av alle, med eller uten nedsatt funksjonsevne.

NTNUs retningslinjer for universell utforming.

Forskrift om universell utforming

Sommeren 2013 trådte forskriften for universell utforming i kraft. DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT - er satt til å håndtheve forskriften.

Nyttig