Wikier

Universell utforming

Universell utforming - standarder for korrekt kode

For å sikre universell utforming (uu) av ITK-løsninger ved NTNU må du som er involvert i utvikling av IKT-løsninger være bevisst på hva universell utforming er, hvorfor det angår deg og hvilke krav som stilles. Når du vet hva, hvorfor og hvilke krav som stilles er det lettere å ta de korrekte valgene når du skal implementere universell utforming.

Hvilke krav stilles til IKT-løsninger?

Krav til nettløsninger (Difi)
Krav til automater (Difi)

Hvordan lage universelt utformede IKT-løsninger?

Nettsider (Difi)
Automater (Difi)

Creating a POUR website (WebAIM)
Testing Web Content for Accessibility (WebAIM)

Opplæringsressurser

Web og universell utforming (bok)
uu-skolen for nettsider (Difi)

Om universell utforming

Hva er universell utforming? Hvilke regler gjelder? Du finner mer informasjon på nettsidene om Universell utforming av IKT ved NTNU.

 

2808 Visninger