Wikier

Skrive kronikk

På denne siden finner du informasjon om hvordan skrive kronikk.

For redaksjonelle retningslinjer for håndtering av nyhetssaker og informasjon innad i og fra NTNU, se side om Nyheter på nett.

Hvordan skrive kronikk

 • Pågangen av kronikker i mediene er stor. For å få gjennomslag hos debattredaktørene og få kronikken publisert, er det viktig å ha et klart og tydelig budskap.
 • Budskapet må helst representere noe nytt / en ny vinkling, eventuelt et overraskende standpunkt.
 • Kronikken må også helst kunne kobles på en aktuell sak eller en pågående debatt – eller ha slagkraft eller nyhetspoeng i seg til å skape ny debatt.
 • Før man starter på kronikkarbeidet, bør det vurderes om temaet eventuelt egner seg bedre som et innlegg eller en kommentar, eventuelt som en artikkel, eller innspill til en artikkel.
 • Det er best og mest effektivt med én kronikkforfatter. Dess flere medforfattere, dess flere runder før man enes om innholdet og dess større fare for kompromiss uten tydelig vinkling. 
 • Debattredaktører vil ikke ha kronikker som i bunn og grunn er en søknad om penger, adressert regjeringen. Kronikker som er selvskrytende er de heller ikke glade i. En debattredaktør  i en riksavis sier det slik:

  – Vi opplever at nettopp forskere og rektorat ved flere av landets universiteter ofte havner i kronikkfellene med selvskryt om blant annet samarbeid med næringslivet. Det er fordekte søknader om flere penger. Slik kronikker ønsker vi ikke å trykke.
 •  Sterke meninger er en viktig drivkraft i sosiale medier. Når kronikken publiseres, bør du være klar til å delta i debatten som kan oppstå i sosiale medier.  

 

Tips til selve skrivingen

 1. Tenk på at du skal skrive en historie som andre skal ha lyst til å lese.
 2. Tittelen skal på en kort og fengende måte si hva kronikken handler om.
 3. Bruk mellomtitler til å dele opp teksten.
 4. Start med det viktigste først, altså konklusjonen.
 5. Hold deg til ett poeng av gangen.
 6. Fakta skal være korrekt, og kilden skal oppgis (men fotnoter fungerer ikke).
 7. Skriv helt vanlig norsk uten fremmedord.
 8. Unngå lange sitater - fortell heller innholdet med egne ord. 
 9. Sett punktum. Ofte.

Standard lengder på innlegg og kronikker i papirutgavene:

Aftenposten

Kronikk: 6000 tegn inkl. mellomrom
Hovedinnlegg: 3000 tegn inkl. mellomrom
Kortinnlegg: 400 - 1500 tegn inkl. mellomrom

E-post: debatt@aftenposten.no

Dagens Næringsliv

Hovedinnlegg/kronikk: 4500 tegn inkl. mellomrom
Replikk/underinnlegg: 1500 tegn inkl. mellomrom

E-post: debatt@dn.no

Adressa

Kronikk: 5500 tegn inkl. mellomrom
Innlegg: 2500 tegn inkl. mellomrom

E-post: debatt@adresseavisen.no

8933 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Formidling