Wikier

Kommunikasjonsmed...

Kommunikasjonsstøtte ved HF-fakultetet

På denne siden finner du en oversikt over tilgjengelig kommunikasjonsstøtte ved Det humanistiske fakultet med tilhørende institutter.

Humaniora omhandler mennesker, kultur og historiske og nåtidige endringsprosesser. Humanistiske fag gir innsikt i tenkning, språk, religion, kunst, etikk og politikk, og gir systemiske og kritiske perspektiv på handlinger, hendelser og sammenhenger. Fagmiljøene ved fakultetet skaper og formidler ny forskning og kunnskap som bidrar til å finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer som verden trenger svar på.

Ser du etter noe annet? Temaside om Formidling.

Kontaktpersoner

Fakultet

Institutt

Senter og program

Spørsmål rundt nettsider?

Cristin

Alle mediebidrag og formidlingsaktiviteter skal registreres i Cristin