Wikier

Avtalekatalog og rammeavtaler ved NTNU

(Videresendt fra Rammeavtaler for innkjøp)

Denne siden er for alle ansatte og handler om Avtalekatalogen og rammeavtalene for varer og tjenester som er inngått ved NTNU.

English: Contract catalogue and general framework agreements at NTNU

Temaside bestille l Alle sider merket med bestille


Avtalekatalogen

Avtalekatalogen inneholder en oversikt over alle NTNU sine rammeavtaler og løpende avtaler for kjøp av varer og tjenester.

Alle ansatte har tilgang til Avtalekatalogen. Benytt NTNUs nettverk eller bruk VPN for tilgang.

»Søk i Avtalekatalogen

I Avtalekatalogen kan du søke på:

  • Fritekstsøk. Du kan bruke * og ? når du søker. Hvis du søker etter olje får du resultater med oljetanker og oljeplattform. Hvis du søker etter Li?a får du resultater med både Lisa og Liza
  • Avtalenavn
  • Leverandørnavn
  • Avtaleområder. Der finner du også en liste over ulike avtaleområder

Bruk av rammeavtaler

NTNU har flere forpliktende rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester. Når man skal bestille noe som er dekket av en eksisterende rammeavtale, er det viktig å bruke leverandøren vi har en avtale med.

I enkelte rammeavtaler må det gjennomføres en konkurranse mellom ulike leverandører før man kan bestille den aktuelle varen eller tjenesten. En konkurranse mellom rammeavtaleleverandører kalles en minikonkurranse, og ved NTNU er det anskaffelsesrådgivere som gjennomfører disse.

Informasjon om og ved hvilken verdi det skal gjennomføres minikonkurranse, samt hvilke tildelingskriterier man skal benytte på de enkelte rammeavtalene, finner du i Avtalekatalogen.

Rammeavtaler kan også ha andre tilleggsbestemmelser for bruk. Nærmere informasjon om dette vil være tilgjengelig på den aktuelle avtalen i Avtalekatalogen.

Det er viktig å merke seg at ingen av avtalene som er inngått ved NTNU skal benyttes for private kjøp.

Ofte kjøpte varer med rammeavtaler

Se også

Kontakt

Ta kontakt med din lokale fagrekvirent eller innkjøper dersom du ønsker veiledning i bruk av Avtalekatalogen, eller om du har spørsmål til noen av rammeavtalene som er inngått ved NTNU.

For andre spørsmål og rådgivning, ta kontakt med lokal anskaffelsesrådgiver eller med Seksjon for anskaffelser og innkjøp.