Wikier

Kjøpe NTNU-produkter

Har du behov for produkter med NTNUs logo? Her finner du informasjon om leverandører for profileringsmateriell, både for innkjøp til en enhet eller til deg som privatperson.

English version: NTNU gifts and merchandise

Bestille profilartikler til din enhet

Når det er NTNU som betaler (du kjøper inn på vegne av din enhet, et arrangement, eller lignende), er det NTNUs rammeavtaleleverandør som skal benyttes. 

Oversikt over NTNU-artikler hos Strømmes AS (pdf) (Du må være pålogget avtalebasen for å se dokumentet.)

Kjøpe profilartikler som privatperson

Når du som privatperson skal kjøpe og betale selv for profilproduktene, kan du bruke Akademika. 

Oversikt over NTNU-artikler hos Akademika

Se også

Logo - maler - grafisk profil

Kontakt

Innkjøpere ved NTNU