Wikier

Kjøpe NTNU-produkter

English version - NTNU gifts and merchandise.

 

Bestille produkter til din enhet

NTNU har rammeavtale for profilprodukter, med Strømmes AS.
Når det er NTNU som betaler (du kjøper inn på vegne av din enhet, et arrangement, eller lignende), er det NTNUs rammeavtaleleverandør som skal benyttes. Det er nå Strømmes AS som har rammeavtale med NTNU på profilprodukter. 

Bestilling gjøres via bestiller på din enhet. Ta kontakt med din innkjøper.

Større bestillinger skal følge NTNUs innkjøps- og anbudsregler ved terskelverdier.

Merk at alle bestillinger må være avklart med din leder.

Kjøpe produkter hos Akademika

Når det er du som privatperson som kjøper og betaler for profilproduktene, kan du bruke Akademika. 

Se også

Logo - maler - grafisk profil

Kontakt

Innkjøpere ved NTNU