Wikier

Driftsmidler - doktorgrad

English version: Working capital
Ser du etter noe annet?Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad


Driftsmidler er midler som kan brukes til å gjennomføre prosjektet. Midlene vil normalt brukes til å dekke utgifter til konferanser, utstyr, bøker o.l. Størrelsen på driftsmidlene vil variere avhengig av arbeidsgiver og finansieringskilde. Dersom du er tilsatt utenfor NTNU skal tilgang på driftsmidler beskrives i doktorgradsavtalen.

Dersom du er tilknyttet et overordnet prosjekt må du normalt gå via prosjektleder for å disponere midlene, men noen ph.d.-kandidater kan disponere midlene selv. Uansett må driftsmidlene disponeres i henhold til gjeldende lover og regler for bruk av offentlige midler. Driftsmidlene til NTNU-ansatte stipendiater, og også andre stipendiater i UH-sektoren, er nemlig offentlige midler. Det betyr at anskaffelsene i utgangspunktet ikke er din personlige eiendom, dette gjelder spesielt større anskaffelser. Du kan avklare detaljene rundt bruk av driftsmidlene med prosjektleder eller instituttet. Kontakt ditt institutt dersom du er usikker på noe vedrørende driftsmidlene.

NTNU har rammeavtaler som skal benyttes. Det er derfor viktig at du bruker bestillingssystemet ved alle innkjøp og følger retningslinjene for reiser for ansatte ved bestilling av reise. Det anbefales å bruke kredittkort gjennom NTNUs avtale. Dersom du ønsker å bestille noe som ikke kan gå via bestillingssystemet, bør du kontakte systemrekvirent eller innkjøper ved din enhet før du bestiller.