Wikier

Kjøp av oversettelsestjenester og språkvask

NTNU har en rammeavtale for kjøp av oversettelsestjenester og språkvask.

In English: Purchasing translation services and proofreading


Rammeavtalen er inngått med Semantix Translations Norway AS, og skal benyttes ved alle oppdrag fra NTNU der det er behov for å kjøpe oversettelse eller språkvasktjenester.

Avtalen gjelder bestillinger fra ansatte ved NTNU, og ikke studenter. Unntaket er dersom NTNU bestiller oversettelsestjenester eller språkvask på vegne av studenter, med NTNU som fakturamottaker.

Bestille gjennom avtalen

For oversettelser vil kostnaden som faktureres være basert på antall ord som inngår i oppdraget. For språkvask gjelder timespris.

Prisene er tilgjengelig i NTNUs bestillingssystem, og kan opplyses av din lokale fagrekvirent eller innkjøper.

Bestilling gjennom avtalen gjøres via bestillingsskjemaet på ntnu.no.

Viktig informasjon til leverandøren ved bestilling

Ved språkvask er det viktig at du opplyser Semantix om:

  • Hvor teksten skal publiseres.
    • Oppgi ønsket språkvariant (for eksempel britisk eller amerikansk engelsk), og legg ved eventuelle gjeldende retningslinjer.
    • Gi opplysninger om mottakeren, og hvordan dette påvirker ønsket språknivå/stil.
  • Ønsker du at Semantix også skal se på referanselisten?
  • Finnes det referansemateriale eller spesielle instruksjoner som må benyttes?
  • Er det noe du ønsker at Semantix skal fokusere spesielt på i språkvasken?

Hva språkvasktjenesten omfatter

I en språkvask vil leverandøren se på innholdet og sørge for at dette formidles på en forståelig måte, samt at teksten har god flyt. Språkvaskeren vil se på for eksempel tunge formuleringer og strukturer, inkonsekvens, tvetydigheter og gjentakelser, og komme med innspill slik at teksten fungerer best mulig ovenfor mottakeren.

En språkvask omfatter også korrektur av grammatikk, rettskrivning og tegnsetting.

Semantix benytter ikke «copy editing» som en beskrivelse av språkvasktjenester, da dette kan forveksles med den jobben en editor/redaktør gjør i et tidsskrift for å tilpasse teksten til det spesifikke tidsskriftet. Språkvasker kan ikke legge til eller fjerne tekst eller endre på innholdet, men vil være en språklig samarbeidspartner for fagpersonen som vil være ansvarlig for innholdet og fagterminologien.

Ofte stilte spørsmål

Er jeg som ansatt ved NTNU pliktig til å bruke denne rammeavtalen for alle oppdrag som gjelder oversettelser og språkvask?

Ja.

Å gå utenom rammeavtaler er kun mulig i enkelte særtilfeller, og gjelder når leverandøren(e) vi har avtale med ikke kan levere det vi har behov for.

Dersom det gjelder deg, må du melde inn dette gjennom kartleggingsskjemaet for anskaffelser i NTNU Hjelp. Forespørselen vil da bli behandlet av en anskaffelsesrådgiver i Økonomiavdelingen.

Hva skjer etter at jeg har sendt inn kartleggingsskjemaet?

Dersom ditt behov blir vurdert til å være et unntakstilfelle, må din bestilling lyses ut i markedet som en egen konkurranse.

Årsaken til det er at når NTNU samlet sett bruker over kr. 100 000 på en vare eller tjeneste hvert år, så må vi følge regelverket for offentlige anskaffelser. Det er da ikke lovlig å gjøre innkjøp direkte med aktører i markedet.

En anskaffelsesrådgiver vil ta kontakt med deg så snart som mulig etter at skjemaet er sendt inn for eventuelle avklaringer eller informasjon om prosessen videre.

Dersom jeg opplever at tjenesten fra Semantix ikke er tilfredsstillende, kan jeg da bruke tidligere samarbeidspartnere for oversettelsestjenester og språkvask?

Det er dessverre ikke mulig å gå direkte til en bestemt leverandør.

Dersom du ønsker en vurdering av om det vil være mulig å gå utenom leverandøren vi har en rammeavtale med, ber vi om at du fyller ut og sender inn kartleggingsskjemaet for anskaffelser.

En anskaffelsesrådgiver i Økonomiavdelingen vil da gjøre en vurdering basert på de opplysningene vi har mottatt, og vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Se også

Kontakt

Hasteoppdrag? Dersom det er behov for dialog med leverandør i forkant av en bestilling, ta kontakt med Heidi Ødegård i Semantix Translations Norway AS på telefon: 404 01 243, eller e-post: utdanning@semantix.com.

For andre spørsmål om avtalen, ta kontakt med Økonomiavdelingen.