Wikier

Databrille

Her kan du som ansatt finne ut om du har rett til synsundersøkelse og vurdering av behov for databrille med synskorreksjon.

English version - Computer glasses

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er en databrille?

Det finnes to hovedtyper databriller:

  • Databrille med enstyrke-glassløsning.
  • Databrille med kontorprogressiv glassløsning.

Databriller har glass som er tilpasset arbeid ved dataskjerm. Optikeren vurderer hva som er beste glassløsning i forhold til din arbeidssituasjon.

Hvem har rett til databrille?

Utfører du en betydelig del av ditt arbeid foran en dataskjerm, har du rett til en synsundersøkelse og vurdering av behov for databrille. Dette skal avklares med din nærmeste leder.

Databrille som du får dekket utgifter til, er arbeidsgivers eiendom og skal derfor benyttes i arbeid tilknyttet NTNU.

Arbeidsgiver dekker følgende forhold:

Hvis optiker vurderer at du har behov for databrille, skal enheten din ved NTNU dekke utgiftene til glass, tilpasning og en av standard-innfatningene som dekkes av avtalen. Optikeren vil sende faktura til enheten.

Dersom du ønsker en annen innfatning enn en av de som er inkludert i avtalen, vil NTNU dekke kr 225,- inkl. mva. Resten av dette beløpet må du betale selv.

Merk: Synsam er eneste leverandør med rammeavtale for databriller ved NTNU. Synsundersøkelse skal bestilles hos Synsam dersom NTNU skal dekke utgiften.

Er det nødvendig med time til øyelege, vil du bli henvist dit av optiker. Egenandel til øyelege dekkes av din enhet.

Bestille databrille

  1. Avklar at du kan bestille synsundersøkelse med leder som har myndighet til å godkjenne kostnader (budsjettdisponeringsmyndighet/BDM).
  2. Send inn behovsskjemaet på ntnu.no.
  3. Bestill time for synsundersøkelse hos Synsam.

Reklamasjon

Hvis det er noe galt med databrillen, må du reklamere til optikeren så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at du fikk utlevert brillen. Kostnader ved reklamasjon dekkes av optikeren.

Hjelp og NTNU-bestemmelser

Lovverk

Se også

Tidligere ble det brukt et eget måleskjema for å blant annet måle avstanden mellom deg og skjermen din. Dette er nå bygd inn i bestillingsløsningen til Synsam.

Dersom du likevel ønsker å benytte deg av NTNUs måleskjema, kan du finne det her:

Kontakt

For spørsmål om arbeidsmiljø og helse, se forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, eller kontakt bedriftsfysioterapeut, Tina Hagen ved HR- og HMS-avdelingen.

For spørsmål om rutine ved kjøp av databriller, kontakt Økonomiavdelingen: