Wikier

Retningslinje for forbygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en retningslinje som beskriver ansvar og prinsipper for forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. 

English version -  (to be updated)

Formål 

Formålet med retningslinjen er å ivareta et godt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for NTNUs arbeidstakere.

Omfang og Forankring 

Retningslinjen inngår i NTNUs styrende reglementer og gjelder for alle ansatte. HMS-politikk er styrende for denne retningslinjen.

Ansvar 

Linjeleder har innenfor sin enhet: 

 • Ansvar for at retningslinjen er gjort kjent og etterleves ved egen enhet. 
 • Ansvar for at forbygging av arbeidsrelatert muskel- og skjelettplager er planlagt, organisert, gjennomført og dokumentert i tråd med interne regler og myndighetskrav.   

Verneombud skal innenfor sitt verneområde: 

 • Påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar etter NTNUs interne regler og Arbeidsmiljøloven. 
 • Delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet innenfor sitt verneområde. 

Ansatt skal:

 • medvirke til forbedring av arbeidsforholdene, i dette ligger også eget ansvar for forebygging av muskel- og skjellettplager og varsling av behov for tilrettelegging av arbeidsplassen.
 • følge NTNUs interne retningslinjer og prosedyrer

Definisjoner 

Ergonomi er tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket

Muskel og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter/ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver som fører til redusert funksjonsnivå. At plagen er arbeidsrelatert, vil si at den er forårsaket eller forverret av arbeid eller gir symptomer i forbindelse med arbeid.

Muskel- og skjelettplager kan oppstå ved at arbeidet:

 • er for tungt
 • for ensformig
 • foregår i uheldige arbeidsstillinger
 • pågår for lenge

Plagene kommer når belastningen på kroppen blir for stor. Dette kan skje akutt eller over tid. Toleransegrensen for belastning er individuell.

Organisering og gjennomføring

Linjeleder

skal sørge for: 

 • at arbeidsplassene utformes slik at arbeidstaker har naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger- og bevegelser, samt anledning til å variere arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov.
 • at innholdet på undersidene: informasjon, tips og råd innen ergonomi er gjort kjent og etterleves ved egen enhet.
 • opplæring og informasjon om risikofaktorer og hvordan disse kan unngås

Ansatt

Kan selv sørge for å:

 • gjøre seg kjent med utstyr og hvordan tilpasse utstyret til bruk. Evt avklare med linjeleder ved behov for spesielt tilpasset utstyr.
 • bryte opp arbeidsøkter der arbeidet er stillesittende, for eksempel dataarbeid, med aktive pauser.
 • variere arbeidsstilling i løpet av arbeidsdagen.
 • ta pauser/hvile ved manuelle arbeidsoperasjoner.
 • ha kjennskap til innhold i felles informasjon, tips og råd innen ergonomi (klikk her).
 • ta kontakt med BHT ved behov for råd og veiledning om arbeidsplassen sin.

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om retningslinjen

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef 02.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført august 2022