Wikier

Bestille vernebrille

Her finner du informasjon om hvordan bestiller du vernebriller med eller uten synskorreksjon.

English version - Order safety glasses

Temaside bestille | Sider merket med bestille

Vernebrille uten synskorreksjon

Alle bestillinger skal avklares med din nærmeste leder.

Fyll ut behovsskjemaet eller kontakt din innkjøper

Vernebrille med synskorreksjon

Vernebriller med synskorreksjon er CR-godkjente vernebriller med individuelt tilpasset korreksjon i glassene.

Vernebrillene leveres i fareklasse S eller F:

  • Fareklasse S benyttes vanligvis i laboratorier.
  • Fareklasse F benyttes vanligvis der det er risiko for at partikler i fart (metallspon, splinter, eller lignende) kan treffe øyeområdet.

I noen tilfeller kan det være nødvendig med visir, eller annet mer omfattende verneutstyr. Optiker vil bistå med valg av vernebriller.

Bestille vernebrille med synskorreksjon

  1. Avklar at du kan bestille synsundersøkelse med leder som har myndighet til å godkjenne kostnader (budsjettdisponeringsmyndighet/BDM).
    • Avklar også med nærmeste leder hvilken fareklasse vernebrillene skal ha.
  2. Send inn behovsskjemaet på ntnu.no i god tid før timen.
  3. Bestill time for synsundersøkelse hos Synsam.

Hva som dekkes i avtalen

Har du behov for vernebrille med synskorreksjon, vil enheten dekke utgiften til enkelte modeller. Ønsker du en dyrere modell enn de NTNU dekker, må du selv betale det overskytende. Optiker sender faktura for synsundersøkelse og eventuell vernebrille til din enhet.

Viser undersøkelsen hos optikeren at du trenger undersøkelse hos øyelege, henviser optikeren deg dit. Er det arbeidsplassen din som ligger til grunn for henvisningen, dekker enheten egenandelen hos øyelegen.

Optikeren kaller deg inn for eventuell ny vurdering av vernebrille med synskorreksjon 2-3 år etter første synsundersøkelse. Forutsetning for å få dekket utgifter til ny undersøkelse er at du fortsatt er ansatt ved NTNU.

Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner må skje så snart som mulig og senest 3 måneder etter at du fikk utlevert brillene. Kostnader ved reklamasjon dekkes av optikeren.

Hjelp

Lovverk

Se også

Tidligere ble det brukt et eget måleskjema for å blant annet måle avstanden mellom deg og skjermen din. Dette er nå bygd inn i bestillingsløsningen til Synsam.

Dersom du likevel ønsker å benytte deg av NTNUs måleskjema, kan du finne det her:

Kontakt

For spørsmål om arbeidsmiljø og helse, kontakt HR- og HMS-avdelingen:

For spørsmål om rutine ved kjøp av vernebriller, ta kontakt med Økonomiavdelingen.