Wikier

Kommunikasjonsmed...

Kommunikasjonsstøtte ved IV-fakultetet

På denne siden finner du en oversikt over tilgjengelig kommunikasjonsstøtte ved Fakultet for ingeniørvitenskap med tilhørende institutter.

Teknologi og realfag er temaer som opptar de fleste, og blir ofte populære mediesaker. Fakultet for ingeniørvitenskap bidrar aktivt med formidling av ny forskning og kunnskap innen teknologi og realfag, og skal være en synlig aktør i samfunnsdebatten innen fagområdene.

Har du en ny forskningsartikkel på gang? Ta kontakt med din lokale kommunikasjonsarbeider i oversikten under som vil hjelpe deg til å få formidlet din forskning i aktuelle kanaler.

Ser du etter noe annet? Temaside om formidling.

Kontaktpersoner

Fakultet

Institutt

Senter og program

Spørsmål rundt nettsider?

IV-fakultetet på nett og i sosiale medier

Facebook, TikTok og Snapchat drifter IV-fakultetet sammen med NV- og IE-fakultetet. Blogg ligger under NTNU Nyheter. Kontakt din kontaktperson (se liste over) om du tips til saker vi kan poste.

Bilder

Vi tar jevnlig bilder som illustrerer våre fagområder:

Presentasjoner

Presentasjoner institutter og sentre

Cristin

Alle mediebidrag og formidlingsaktiviteter skal registreres i Cristin