Wikier

Kommunikasjonsstøtte ved IV-fakultetet

På denne siden finner du en oversikt over tilgjengelig kommunikasjonsstøtte ved Fakultet for ingeniørvitenskap med tilhørende institutter.

Teknologi og realfag er temaer som opptar de fleste, og blir ofte populære mediesaker. Fakultet for ingeniørvitenskap bidrar aktivt med formidling av ny forskning og kunnskap innen teknologi og realfag, og skal være en synlig aktør i samfunnsdebatten innen fagområdene.

Har du en ny forskningsartikkel på gang? Ta kontakt med din lokale kommunikasjonsarbeider i oversikten under som vil hjelpe deg til å få formidlet din forskning i aktuelle kanaler.

Ser du etter noe annet? Temaside om Formidling.

Kontaktpersoner

 • Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Espen Sletvold, kommunikasjonsansvarlig
 • Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Ragnhild Nordback Madsen, kommunikasjon/studentrekruttering bachelor, årsstudier og jenterekruttering
 • Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Pia Kristin Østeraas, kommunikasjon/studentrekruttering 2- og 5-årige masterstudier
 • Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM): Ingvild Mørkved, kommunikasjonsrådgiver
 • Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT): Maren Agdestein, kommunikasjonsrådgiver
 • Institutt for marin teknikk (IMT): Live Oftedahl, kommunikasjonsmedarbeider
 • Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP): Jon Are Nilsen, kommunikasjonsrådgiver
 • Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB): Inghild Arnesen, Kommunikasjon/studentrekruttering
 • Institutt for varproduksjon og byggteknikk (IVB): Maria Lillemoen
 • SFI CASA: Peter Karlsaune, rådgiver
 • SFI CASA: Sølvi W. Normannsen, kommunikasjonsmedarbeider
 • TSO Energi: Annika Bremvåg, kommunikasjonsansvarlig
 • FME HydroCen: Juliet Landrø (ansatt ved NINA), kommunikasjonsansvarlig
 • TSO Bærekraft: Stig A. Larssæther, koordinator
 • Program for industriell økologi (IndEcol): Triantafyllia Pappa (vit.ass)

Spørsmål rundt nettsider?

Kanaler i sosiale medier

Disse kanalene drifter IV-fakultetet sammen med NV- og IE-fakultetet. Kontakt din kontaktperson (se liste over) om du har en sak du ønsker vi skal poste.

Bilder

Vi får jevnlig tatt bilder som illustrerer våre fagområder. Bildene finner du på Flickr:

Presentasjoner

Presentasjoner institutter og sentre

Cristin

Alle mediebidrag og formidlingsaktiviteter skal registreres i Cristin