Wikier

Skriv god engelsk

Hjelp, råd og tips for å skrive gode engelske tekster eller oversette norsk innhold. 

NTNU English Style Guide

English Matters - by Stewart Clark

English Matters er en samleside med ressurser for deg som skal skrive eller oversette til engelsk.

Ord og utrykk fra universitetssektoren 

UHRs termbase er en ordliste med 2000 engelsk-bokmål/bokmål-engelske og engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren. Termbasen oversetter fra bokmål/nynorsk til britiskengelsk og omvendt. (Basen bruker Oxford University Press standard). Basen inneholder setninger i enkle anførselstegn som viser hvordan ord er brukt.  

Norske stillingstitler oversatt til engelsk

Offisiell liste med norske stillingstitler oversatt til engelsk