Wikier

Child Pages (29)

 • Blackboard

  English - Blackboard For informasjon om Blackboard se NTNUs temasider om det: Blackboard for ansatte Blackboard for studenter

 • Camtasia - skjermopptak og videoredigering

  Camtasia, er et verktøy for skjermopptak og enkel redigering av video på din egen PC/Mac. Du kan lage videoer med separate spor for bilder, video, tekst og lyd, samt importere videofiler opp til...

 • Digit

  Digit er NTNU sin plattform for nettkurs. Digit gir muligheten for ansatte å lage og utvikle egne nettkurs. Nettkursene kan både gjøres åpent tilgjengelig, eller lukket for en spesifikk målgruppe....

 • FeedbackFruits

  Ønsker du å legge til rette for medstudentvurdering? Feedbackfruits er et digitalt læringsverkøy laget for høyere utdanning. Verktøyet tilbyr flere funksjoner og løsninger der medstudentvurdering...

 • H5P – interaktive ressurser

  Table of Contents [-] Kom i gang Muligheter i H5P – innholdstyper H5P og NTNU Tilnytning til andre systemer Slik gjør NTNU-ere det Ressurser Støtte Hva er H5P? H5P er et rammeverk for å lage...

 • Kahoot

  Kahoot er et nettbasert verktøy hvor man kan lage, spille av og dele digitale quizzer. Det er utviklet av NTNUs professor i spillteknologi, Alf Inge Wang og har nådd ut til én milliard spillere...

 • Mentimeter

  Mentimeter er et studentresponssystem på nett som gjør det mulig å gjøre enkel og brukervennlig studentinteraksjon i undervisningen. Du som underviser kan sette opp en rekke typer spørsmål eller...

 • Miro

  Miro er en skybasert samarbeids- og tavleplattform. Det er mest kjent som en interaktiv samhandlingstavle hvor flere kan jobbe med idemyldring, samskrive og planlegge oppgaver og prosjekter sammen....

 • Nettbasert undervisning - anbefalt programvare

  Lagring av opptak av undervisning, Oversikt over systemer NTNU har støtte for og databehandleravtale med. Innholdsfortegnelse [-] Ta opp video Anbefalt hjemmefra Anbefalt fra campus Alternativ...

 • Nettbasert undervisning - anbefalt utstyr

  Denne siden viser anbefalinger av utstyr egnet for bruk til opptak og sanntidsundervisning fra hjemmekontoret. Temaside: Nettbasert undervisning Se også: Undervisning fra hjemmekontor English...

 • Nettbaserte undervisning - anbefalinger for studenter

  Her kan du lese om hvordan å få det beste ut av en digital studiehverdag som student ved hjelp av nødvendig utstyr, maskinvare og gode vaner. English version - Online teaching - recommendations for...

 • Ny digital læringsplattform ved NTNU

  Informasjon til alle ansatte og studenter som berøres av anskaffelse av ny digital læringsplattform for NTNU. NTNU sin avtale med Blackboard går ut i oktober 2024. I tiden fremover skal vi...

 • Oppmøteregistrering i digital undervisning

  På denne siden finner du en oversikt over hvordan du kan registrere oppmøte i digital undervisning i Blackboard Collaborate, Zoom, og Panopto. Innholdsfortegnelse [-] Blackboard Collaborate...

 • Opptaksstudioer for lyd og video

  Ønsker du å utforske mulighetene for å ta opp lyd og video? På denne siden har vi samlet informasjon over de ulike stedene på NTNU hvor du kan ta opp lyd og/eller video. Det kommer fortløpende...

 • Panopto undervisningsopptak

  På denne siden finner du alle ressursene som omhandler Panopto. I Panopto kan du lage dine egne skrivebordsopptak, spille inn forelesninger i bestemte undervisningsrom, og laste opp video for...

 • Plagieringskontroll ved NTNU

  Denne siden gjelder kun for ansatte i administrative og akademiske stillinger. Siden forklarer plagieringskontroll ved NTNU. English: Plagiarism control at NTNU. Innholdsfortegnelse [-] Hva gjør...

 • Sennheiser MobileConnect

  MobileConnect er en innovativ, smarttelefonbasert hørselsassistanse som sømløst forbinder deg og publikummet ditt. Programvaren er installert i mange av NTNUs læringsarealer. Teknologien er koblet...

 • Snagit - skjermopptak og videoredigering

  Snagit er et program for skjermopptak med innebygd mulighet for bilde- og videoredigering. Du kan skjermdump av skrivebord, vindu eller rulleskjerm, og tilpasse grafikk med piler, tekst, highlights...

 • Taskcards

  Taskcards er en virtuell interaktiv tavle hvor undervisere og studenter kan samarbeide i sanntid med å lage, diskutere og organisere innhold. Verktøyet erstatter Padlet på NTNU. Taskcards har mange...

 • Undervise i rom med Panopto

  Rom med Panopto betyr at rommet, i tillegg til å ha nødvendig utstyr for presentasjon med PC og AV-anlegg, er utstyrt med en opptaker som gir deg mulighet til å gjøre opptak og strømming av...

 • Undervise i rom med Zoom Rooms

  Rom med Zoom Rooms betyr at rommet, i tillegg til å ha nødvendig utstyr for presentasjon med PC og AV-anlegg, er utstyrt med en nettmøte-funksjonalitet, som gir andre deltakere mulighet til å delta...

 • Undervise i rom som ikke er tilrettelagt for nettundervisning

  Undervisning i rom uten muligheter for direktesending av undervisning, kan uansett gi deg mange muligheter til å planlegge god og studentaktiv læring. Når du har fått tildelt rom får du vite også...

 • Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB

  English version: Teach in rooms with technology for online teaching via USB Siden er under arbeid. Her beskrives rom der det er lagt opp til at du kan koble deg til kameraet i rommet som et...

 • Undervisningsrom tilrettelagt for opptak og videostrømming

  English version: Rooms with technology for recording and streaming Se også: Temaside om nettbasert undervisning Dette er sidene som omfatter rom som ved hjelp av en eller annen teknologi er blitt...

 • Verktøy for idémyldring

  Denne veiledningen er for deg som underviser ved NTNU. English version: Tools for brainstorming Til Læringsstøtte - for undervisere Innholdsfortegnelse [-] Tjenester for å samle, organisere og...

 • Verktøy for interaksjon og samarbeid

  Oversikt over ulike verktøy for interaksjon og samarbeid. Veiledningen er for undervisere ved NTNU. This page in English - Tools for interaction and collaboration Til planlegge og gjennomføre...

 • Videoplanleggeren

  Videoplanleggeren er en tjeneste som gjør det enklere for undervisere å bestille strømming og opptak av undervisning i rom utstyrt med videotjenesten Panopto. Tidligere har undervisere måttet...

 • WeVideo - enkel redigering av video og lyd i skyen

  Innholdsfortegnelse [-] Tilgang og pålogging De 10 beste funksjonene i WeVideo Rettighetsavklart innhold til fritt bruk Opplæringsvideo Grønnskjerm (greenscreen)-opptak Ressurser WeVideo mobilapp...

 • Zoom videoundervisning

  På denne siden finner du alle ressurser som omhandler Zoom. Zoom er et høykvalitets webkonferanseverktøy som kan benyttes til sanntids nettundervisning, nettmøter og veiledning. Lærere og studenter...