Wikier

Teknologi og...

Undervise i rom som ikke er tilrettelagt for nettundervisning

Undervisning i rom uten muligheter for direktesending av undervisning, kan uansett gi deg mange muligheter til å planlegge god og studentaktiv læring. Når du har fått tildelt rom får du vite også hvor mange studenter du kan ha i rommet samtidig. Med dette som utgangspunkt kan du planlegge undervisningen din.

Engelsk versjon: Teach in rooms without Technology for Online Teaching

Se også

Temaside: Nettbasert undervisning

Undervise i rom med Panopto
Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB
Undervise i rom med Zoom Rooms

Hva kan jeg gjøre i rommet? - Muligheter

Vi anbefaler i størst mulig grad å legge til rette studentaktive læringsformer når studentene møtes på campus. Her er noen ressurser som som kan gi idéer og inspirasjon til studentaktive læringsformer:

Team-basert læring Omvendt undervisning

Hva kan man gjøre om rommet er for lite?

Har du flere studenter enn kapasiteten til rommet tillater? Da anbefaler vi å legge om til omvendt undervisning.
Les mer om omvendt undervisning her.

  • Lag korte videoer som studentene kan se på egenhånd
  • Bruk tiden på campus til studentaktivitet, gruppearbeid etc.
  • Legg til rette for asynkron undervisning, og at studentene kan arbeide individuelt eller i grupper
  • Det er også mulig å gjøre deler av undervisningen nettbasert.

Les mer om Nettbasert undervisning:

Kan jeg likevel bruke rommet til nettbasert undervisning

I utgangspunktet er det komplisert og har en høy inngangsterskel å bruke et rom uten nødvendig tilrettelegging til å kjøre hybrid undervisning eller nettbasert undervisning. Ofte er kostnaden større enn avkastningen og det er stor risiko for at læringskvaliteten til studentene blir dårlig.

Multimediesenteret har imidlertid sammen med IE-fakultetet funnet en pakkeløsning som er kostnadseffektiv og kan løse noe av dette behovet. Pakken består av et USB webkamera satt på en liten tripod (stativ) med en USB forlengerkabel for økt rekkevidde og en Bluetooth bøylemikrofon.

Anbefalt kamera

  1. \\Logitech BRIO 4K Ultra HD-webkamera (NTNU Nettbutikk)
  2. \\Logitech C925e Webkamera (NTNU Nettbutikk)

Anbefalt mikrofon

  1. \\Plantronics Voyager Legend (Dustin Home)
  2. \\Jabra Evolve 65 (Dustin Home)

Anbefalt tripod (stativ)

  1. \\Joby GripTight ONE Magnetic Impulse (NTNU Nettbutikk)

Anbefalt USB-forlengerkabel

  1. \\Prokord USB-kabel (Dustin Home)

Hvem kan hjelpe meg?

Seksjon for Læringsstøtte og digitale tjenester har flere sider om ulike undervisningsmetoder. Ta kontakt med oss gjennom NTNU Hjelp om du lurer på noe spesifikt.

Du kan også ta del i Lærende Fellesskap dersom du ønsker å utveksle ideer med andre undervisere som står foran tilsvarende utfordringer.