Wikier

Teknologi og...

Undervise i rom med Panopto

Rom med Panopto betyr at rommet, i tillegg til å ha nødvendig utstyr for presentasjon med PC og AV-anlegg, er utstyrt med en opptaker som gir deg mulighet til å gjøre opptak og strømming av undervisningen. På denne siden går vi gjennom hva du som underviser må forholde deg til hvis du skal undervise fra et slikt rom.

Se liste over rom med Panopto

Engelsk versjon: Teach in rooms with Panopto

Hva må jeg foreta meg?

Panopto-opptakeren i rommet baserer seg på tidsstyrte automatiserte opptak. Hvis undervisningen din er timeplanlagt bestiller du opptak ved å bruke Videoplanleggeren i Blackboard.

Hvis undervisningen din er ikke timeplanlagt kan du bestille automatiske opptak med Panopto fra Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp.

Hvordan tar jeg rommet i bruk?

Hvis du har bestilt opptak, og tiden for opptaket har kommet, vil en lampe i rommet indikere med grønt lys at opptaket er startet. Du kan nå undervise på ordinær måte. Opptakene settes opp til å starte kvart over hel time og opptaket stopper påfølgende hele time. (45 minutter etter). Kjøres det dobbel, trippel osv. time, må pausen(e) legges mellom hel time og kvart over hel time.

Det er lokal variasjon på hvordan kameraet oppfører seg i rommene. Noen rom har automatiske kamera som følger foreleser etter beste evne, noen har en viss form for styring via panel i rommet, mens andre rom har fast kamerautsnitt.

Hva kan jeg gjøre i rommet? – Muligheter

Opptak

I Panopto-rommene er det mulig å ta opptak av din forelesning. Rommene passer til opptak hvis du vil ta opptak over lengre tid og ikke bruke webkamera og kontorutstyr til det. Opptakene kan være en del av et omvendt undervisningsopplegg.

Les mer om omvendt undervisning her

Les mer om hvordan å redigere og dele et Panopto opptak

Skal du gjøre opptak av undervisningen forplikter du deg til å følge krav og regler knyttet til behandling av personopplysninger. Les mer om dette her.

Campusundervisning

Rom med Panopto kan brukes som helt vanlige undervisningsrom også – du må ikke benytte Panopto for at rommet skal fungere. Hvis alle studentene kan være tilstede på campus kan du undervise dem som i tidligere år der.

Direktesende undervisning

Du kan direktesende undervisning til studentene dine. Da er det best om alle studentene følger slik undervisning på nett. mens du står alene i Panopto-rommet og foreleser. Dette blir som en nettøkt, bare at du er i et undervisningsrom mens studentene er hjemme. Dette vil sikre lik opplevelse for alle studentene.

Merk: Å sende undervisning direkte via Panopto er utfordrende. Du vil oppleve at en direktesending via Panopto har en 30 sekunders forsinkelse til seeren. Dette er en begrensning i systemet og kan ikke gjøres noe med. Det fører til at samhandling med studentene er svært vanskelig. Det er imidlertid en mulighet å sette opp en slags tredjeparts chat-løsning, der en interagerer med studentene, så de får anledning til å stille noen spørsmål rundt temaene.

Les mer om hvordan å få til samhandling og interaksjon i nettøkter og om anbefalt praksis i nettbaserte økter.

Hva kan jeg ikke gjøre i rommet? – Begrensninger

Hybrid undervisning

Den hybride varianten av nettbasert undervisning er når noen studenter er i undervisningsrommet og noen studenter følger undervisningen over nett. Dette er en praksis som fungerer dårlig i rom med Panopto. Bruken av Panopto medfører en 30 sekunders forsinkelse i sendingen. Det gjør at i praksis det blir umulig å gi studentene som er hjemme mulighet å delta i sesjonen på lik måte og med lik kvalitet som studentene som deltar i salen. Hybrid undervisning fungerer godt i rom med Zoom Rooms.

Les mer om hybrid undervisning

Er det noen tekniske utfordringer i rommet?

Gulstikk på presentasjon i stream og opptak ved bruk av enkelte Apple-produkter

Gulstikk på presentasjoner er en bivirkning av funksjonen True Tone i Apple-produkter. True Tone-teknologien i Macer og Studio Display og Apple Pro Display XDR bruker avanserte multikanalsensorer for å justere fargen og intensiteten på skjermen og Touch Bar for å passe til lyset i omgivelsene, slik at bilder ser mer naturlige ut.
Les mer om teknologien, og hvordan skru den av og på.

Automatiske opptak i klasserom

Bildet under viser hvordan opptaket eller strømmen fra klasserom i Panopto ser ut for seerer:

Eksempel på opptak:

TMA4105 Matematikk 2 vår 2020 - uke 13. Divergengsteoremet (opptak i F1 med kamera og iPad)

TTK4105 - Reguleringsteknikk 28.02.2020 (opptak i EL5 med følgekamera og tre kilder)

MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi 10.02.2020 (Opptak i S7 med kamera og PC)

Se også

Temaside: Nettbasert undervisning

Panopto undervisningsopptak

Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB
Undervise i rom med Zoom Rooms
Undervise i rom uten teknologi for nettundervisning

Hvem kan hjelpe meg?

Teknisk brukerstøtte i rommet

Kontakt Orakeltjenesten. Send inn sak i NTNU Hjelp.
Ring (735) 91 500 eller lokalt telefonnummer som vil bli merket på podiet.

Pedagogisk veiledning i bruk av Panopto

Send inn sak via NTNU Hjelp og merk den med 'SLS og Veiledning Panopto'.