Wikier

Undervisningsrom...

Undervisningsrom med Panopto

English version - Classrooms with Panopto

Panopto er en videoplattform for opptak, redigering og lagring/deling av videopresentasjoner. Plattformen er integrert med både Zoom og Blackboard. Enkelte undervisningsrom har Panopto installert, og i disse rommene kan man strømme og ta opp forelesninger.

Panopto-opptakeren i rommet baserer seg på tidsstyrte automatiserte opptak. Hvis undervisningen din er timeplanlagt bestiller du opptak ved å bruke Videoplanleggeren i Blackboard.

Hvis undervisningen din er ikke timeplanlagt kan du bestille automatiske opptak med Panopto fra Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp.

Følgende undervisningsrom på NTNU er tilrettelagt for nettbasert undervisning med videoopptakssystemet Panopto.

Trondheim, Dragvoll

D1 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 2, Nivå 2)
D2 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 2, Nivå 3)
D3 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 2, nivå 3)
D4 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 5, nivå 3)
D5 (Bygg 5, nivå 3)
D6 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 5, nivå 3)
D7 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 2, nivå 3)
D8 Rehabilitert sommer 2023 (Bygg 3, nivå 3)
D10 (Bygg 8, Nivå 4)
D15 (Bygg 11, Nivå 4)
D156 (Bygg 6, nivå 3)
DI-41 (Idrettssenteret, 2. etasje)
DI-42 (Idrettssenteret, 2. etasje)
DL-31 (Låven, nivå 1)
ELI-laben (Bygg 7, nivå 3)

Trondheim, Gløshaugen

A1 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 2. etasje)
A2 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 2. etasje)
A3 (Adolf Øien-bygget, 1. etasje)
A31 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
A32 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
A34 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U33 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U35 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U36 Rehabilitert sommer 2023 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
B3 (Oppredning/gruvedrift , 3. etasje)
EL1 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL2 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL3 (Gamle elektro, 1. etasje)
EL4 (Elektro B, 1. etasje)
EL5 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL6 (Gamle elektro, 2. etasje)
F1 (IT-bygget sydfløy, 1. etasje)
F4 (Gamle fysikk, 2. etasje)
F6 (Gamle fysikk, 2. etasje)
G1(Geologi, sokkel)
G21(Geologi, sokkel)
H3 (Hovedbygningen, 3. etasje)
H423 (Hovedbygningen, 4. etasje)
H426 (Hovedbygningen, 4. etasje)
KJL1 (Kjelhuset, 1. etasje)
KJL2 (Kjelhuset, 1. etasje)
KJL5 (Kjelhuset, 3. etasje)
Landmålerhallen (Byggtekniske laboratorier, etasje s)
MA23 (Grønnbygget, etasje k)
R1 (Realfagbygget, del C, etasje U1)
R2 (Realfagbygget, del C, etasje U1)
R3 (Realfagbygget, del D, etasje U1)
R4 (Realfagbygget, del E, etasje U1)
R5 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del B, etasje U1)
R7 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
R8 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
R9 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
A4-112 (Realfagsbygget, del A, etasje 4)
C4-118 (Realfagbygget, del C, 4. etasje)
S1 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S2 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S3 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S4 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S5 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S6 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S7 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S8 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
C201 (Varmetekniske laboratorier, 2. etasje)
VE1 (Verkstedtekniske laboratorier, 2. etasje)

Trondheim, Kalvskinnet

KA-GA353 (Akrinn vest, Nivå 3)
KA-GG252 (Akrinn vest, nivå 2)
KA-GD356 (Akrinn vest, nivå 3)
KA-TBA001 Rehabilitert sommer 2022 (Akrinn, nivå U1)
KA-TBU201 Rehabilitert sommer 2022 (Akrinn, nivå 2)
KA-TBL402 Rehabilitert sommer 2022 (Akrinn, nivå 4)

Trondheim, Sydområdet

P1 Rehabilitert sommer 2023(Petroleumsteknisk senter, Nivå 1)
VG1 (Valgrinda 2000, Nivå 2)
VG2 (Vassbygget, Nivå 3)

Trondheim, Tunga

AA101 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU101 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU102 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU501(Tungasletta 2, nivå 5)
BU502(Tungasletta 2, nivå 5)

Trondheim, Tyholt

T1 (Marinteknisk senter, Nivå 1)
T2 (Marinteknisk senter, Nivå 1)

Trondheim, Øya

KA11 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KA12 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KS12 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KBA (Kvinnebarnsenteret, Nivå 1)
LA21 (Laboratoriesenteret, Nivå 2)
LK11 (Laboratoriesenteret, Nivå 1)
LS21 (Laboratoriesenteret, Nivå 2)
MTA (MTFS, Nivå 1)
MTS11 (MTFS, Nivå 1)
MTS21 (MTFS, Nivå 2)
MTS22 (MTFS, Nivå 2)
NA (Nevrosenteret, Nivå U1)
ØHA1 (Øya helsehus, Nivå 1)
ØHA11 (Øya helsehus, Nivå 1)
ØHA2-1 (Øya Helsehus, Nivå 2)
ØHA2-2/3 (Øya Helsehus, Nivå 2)
ØHU2 (Øya helsehus, Nivå 3)

Gjøvik

A154 (Ametyst, Nivå 1)
B210 (Beryll, Nivå 2)
C005 (Helvin, Nivå B1)
C006 (Helvin, Nivå B1)
C007 (Helvin, Nivå B1)
D101 (Helvin, Nivå 1)
D201 (Helvin, Nivå 2)
E211 (Helvin, Nivå 2)
E212 (Helvin, Nivå 2)
K102 (Kobolt, Nivå 2)
K105 (Kobolt, Nivå 2)
K109 (Kobolt, Nivå 1)
K113 (Kobolt, Nivå 1)
Lille Eureka (Helvin, Nivå 1)
Store Eureka (Helvin, Nivå 1)
S206 (Smaragd, Nivå 2)
S314 (Smaragd, Nivå 3)
S410 (Smaragd, Nivå 4)
S411 (Smaragd, Nivå 4)
S415 (Smaragd, Nivå 4)
T104 (Topasbygget, Nivå 1)
T119 (Topasbygget, Nivå 1)
T202 (Topasbygget, Nivå 2)
T224 LØA (Topasbygget, Nivå 2)

Ålesund

Aksla (Ankeret, Nivå 3)
B228 (Ankeret, Nivå 2)
Borgundfjorden (Ankeret, Nivå 2)
C220 (Ankeret, Nivå 2)
Meridian(C411) (NMK, Nivå 4)
Fogdegården (Ankeret, Nivå 1)
G325 (Gnisten, Nivå 3)
G326 (Gnisten, Nivå 3)
G331 (Gnisten, Nivå 3)
Kaupangen Rehabilitert sommer 2022 (Ankeret, Nivå 2)
Naftadjupet (Ankeret, Nivå 1)
Nørvasundet (Ankeret, Nivå 1)
Storhavet (NMK, Nivå 2)
Åse/C112 (Ankeret, Nivå 1)

Hjelp og støtte

Kontakt seksjon for læringsstøtte (SLS) for pedagogisk støtte med Panopto. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

Denne siden var skrevet av og vedlikeholdt av Seksjon for læringsstøtte.