Wikier

Undervisningsrom...

Undervisningsrom med Panopto

English version - Classrooms with Panopto

Panopto er en videoplattform for opptak, redigering og lagring/deling av videopresentasjoner. Plattformen er integrert med både Zoom og Blackboard. Enkelte undervisningsrom har Panopto installert, og i disse rommene kan man strømme og ta opp forelesninger.

Panopto-opptakeren i rommet baserer seg på tidsstyrte automatiserte opptak. Hvis undervisningen din er timeplanlagt bestiller du opptak ved å bruke Videoplanleggeren i Blackboard.

Hvis undervisningen din er ikke timeplanlagt kan du bestille automatiske opptak med Panopto fra Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp.

Følgende undervisningsrom på NTNU er tilrettelagt for nettbasert undervisning med videoopptakssystemet Panopto.

Trondheim, Dragvoll

D1 (Bygg 2, Nivå 2)
D2 (Bygg 2, Nivå 3)
D3 (Bygg 2, nivå 3)
D4 (Bygg 5, nivå 3)
D5 (Bygg 5, nivå 3)
D6 (Bygg 5, nivå 3)
D7 (Bygg 2, nivå 3)
D8 (Bygg 3, nivå 3)
D10 (Bygg 8, Nivå 4)
D15 (Bygg 11, Nivå 4)
D156 (Bygg 6, nivå 3)
DI-41 (Idrettssenteret, 2. etasje)
DI-42 (Idrettssenteret, 2. etasje)
DL-31 (Låven, nivå 1)
ELI-laben (Bygg 7, nivå 3)

Trondheim, Gløshaugen

A1 (Adolf Øien-bygget, 2. etasje)
A2 (Adolf Øien-bygget, 2. etasje)
A3 (Adolf Øien-bygget, 1. etasje)
A31 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
A32 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
A34 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U33 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U35 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U36 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
B3 (Oppredning/gruvedrift , 3. etasje)
EL1 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL2 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL3 (Gamle elektro, 1. etasje)
EL4 (Elektro B, 1. etasje)
EL5 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL6 (Gamle elektro, 2. etasje)
F1 (IT-bygget sydfløy, 1. etasje)
F4 (Gamle fysikk, 2. etasje)
F6 (Gamle fysikk, 2. etasje)
G1(Geologi, sokkel)
G21(Geologi, sokkel)
H3 (Hovedbygningen, 3. etasje)
H423 (Hovedbygningen, 4. etasje)
H426 (Hovedbygningen, 4. etasje)
K5 Rehabilitert sommer 2022 (Kjemiblokk 5, 1. etasje)
KJL1 (Kjelhuset, 1. etasje)
KJL2 (Kjelhuset, 1. etasje)
KJL5 (Kjelhuset, 3. etasje)
Landmålerhallen (Byggtekniske laboratorier, etasje s)
MA23 (Grønnbygget, etasje k)
R1 (Realfagbygget, del C, etasje U1)
R2 (Realfagbygget, del C, etasje U1)
R3 (Realfagbygget, del D, etasje U1)
R4 (Realfagbygget, del E, etasje U1)
R5 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del B, etasje U1)
R7 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
R8 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
R9 Rehabilitert sommer 2022 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
A4-112 (Realfagsbygget, del A, etasje 4)
C4-118 (Realfagbygget, del C, 4. etasje)
S1 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S2 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S3 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S4 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S5 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S6 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S7 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S8 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
C201 (Varmetekniske laboratorier, 2. etasje)
VE1 (Verkstedtekniske laboratorier, 2. etasje)

Trondheim, Kalvskinnet

KA-GA353 (Akrinn vest, Nivå 3)
KA-GG252 (Akrinn vest, nivå 2)
KA-GD356 (Akrinn vest, nivå 3)
KA-TBA001 Rehabilitert sommer 2022 (Akrinn, nivå U1)
KA-TBU201 Rehabilitert sommer 2022 (Akrinn, nivå 2)
KA-TBU402 Rehabilitert sommer 2022 (Akrinn, nivå 4)

Trondheim, Sydområdet

P1(Petroleumsteknisk senter, Nivå 1)
VG1 (Valgrinda 2000, Nivå 2)
VG2 (Vassbygget, Nivå 3)

Trondheim, Tunga

AA101 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU101 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU102 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU501(Tungasletta 2, nivå 5)
BU502(Tungasletta 2, nivå 5)

Trondheim, Tyholt

T1 (Marinteknisk senter, Nivå 1)
T2 (Marinteknisk senter, Nivå 1)

Trondheim, Øya

KA11 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KA12 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KS12 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KBA (Kvinnebarnsenteret, Nivå 1)
LA21 (Laboratoriesenteret, Nivå 2)
LK11 (Laboratoriesenteret, Nivå 1)
LS21 (Laboratoriesenteret, Nivå 2)
MTA (MTFS, Nivå 1)
MTS11 (MTFS, Nivå 1)
MTS21 (MTFS, Nivå 2)
MTS22 (MTFS, Nivå 2)
NA (Nevrosenteret, Nivå U1)
ØHA1 (Øya helsehus, Nivå 1)
ØHA11 (Øya helsehus, Nivå 1)
ØHA2-1 (Øya Helsehus, Nivå 2)
ØHA2-2/3 (Øya Helsehus, Nivå 2)
ØHU2 (Øya helsehus, Nivå 3)

Gjøvik

T104 (Topasbygget, Nivå 1)
T119 (Topasbygget, Nivå 1)
T202 (Topasbygget, Nivå 2)
T224 LØA (Topasbygget, Nivå 2)

Ålesund

Aksla (Ankeret, Nivå 3)
B228 (Ankeret, Nivå 2)
Borgundfjorden (Ankeret, Nivå 2)
C220 (Ankeret, Nivå 2)
Meridian(C411) (NMK, Nivå 4)
Fogdegården (Ankeret, Nivå 1)
G325 (Gnisten, Nivå 3)
G326 (Gnisten, Nivå 3)
G331 (Gnisten, Nivå 3)
Kaupangen Rehabilitert sommer 2022 (Ankeret, Nivå 2)
Naftadjupet (Ankeret, Nivå 1)
Nørvasundet (Ankeret, Nivå 1)
Åse/C112 (Ankeret, Nivå 1)

Hjelp og støtte

Kontakt seksjon for læringsstøtte (SLS) for pedagogisk støtte med Panopto. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

Denne siden var skrevet av og vedlikeholdt av Seksjon for læringsstøtte.