Wikier

Undervisningsrom...

D7 - Undervisningsrom

posisjonsmarkør *810.2301 Campus Dragvoll i Trondheim, bygg 2, nivå 3 (Mazemap)*

360-ikonKlikk her for en virtuell omvisning i rommet

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

USB-ikonUSB-tilkobling til kamera og mikrofon i rommet
Kamera og mikrofon via USB i undervisningsrom
Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB
Panopto-ikonPanopto-opptaker
Panopto undervisningsopptak
Undervise i rom med Panopto

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet har 1 projektor.
  2. USB for tilkobling til kamera og mikrofonanlegg er tilgjengelig på podiet.