Wikier

Teknologi og...

Videoplanleggeren

Videoplanleggeren er en tjeneste som gjør det enklere for undervisere å bestille strømming og opptak av undervisning i rom utstyrt med videotjenesten Panopto. Tidligere har undervisere måttet bestille strømming/opptak fra Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp. Fra og med vårsemesteret 2023 planlegger undervisere dette via Blackboard.

English version: Videoplanlegger

Temaside om nettbasert undervisning

Hvordan kan jeg bruke Videoplanleggeren?

Videoplanleggeren benyttes utelukkende til planlegging av strømming/opptak av forelesninger i emner som er timeplanfestet i TP. Den er tilgjengelig som et emneverktøy i Blackboard for undervisere.

Videoplanleggeren er koblet sammen med TP (NTNUs timeplanverktøy), Blackboard (NTNUs LMS) og Panopto (NTNUs videotjeneste). Når et emne har fått tildelt rom i TP, vil dette bli synlig i Blackboard for undervisere, gjennom det nye verktøyet Videoplanlegger. Underviser bestiller strømming og opptak gjennom Videoplanleggeren, og Videoplanleggeren planlegger dette i Panopto. Studentene kan deretter følge strømmingen, eller se opptak, av forelesningen i Blackboard som vanlig.

Hvordan komme i gang

Her er et par lenker som kan hjelpe deg i gang med Videoplanleggeren:

Hva om jeg ikke kan bestille strømming og opptak gjennom Videoplanleggeren?

Dersom du trenger strømming/opptak i Panopto av forelesninger som ikke er timeplanlagt, må dette bestilles fra Seksjon for læringsstøtte i NTNU Hjelp.

Hjelp og support

Send e-post til Seksjon for læringstøtte, eller legg inn henvendelse i NTNU Hjelp.