Wikier

Teknologi og...

Videoplanleggeren

Videoplanleggeren er en tjeneste som gjør det enklere for undervisere å bestille strømming og opptak av undervisning i rom utstyrt med videotjenesten Panopto. Tidligere har undervisere måttet bestille strømming/opptak fra Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp. Fra og med vårsemesteret 2023 planlegger undervisere dette via Blackboard.

English version: Videoplanlegger

Temaside om nettbasert undervisning

Hvordan kan jeg bruke Videoplanleggeren?

Videoplanleggeren benyttes utelukkende til planlegging av strømming/opptak av forelesninger i emner som er timeplanfestet i TP. Den er tilgjengelig som et emneverktøy i Blackboard for undervisere.

Videoplanleggeren er koblet sammen med TP (NTNUs timeplanverktøy), Blackboard (NTNUs LMS) og Panopto (NTNUs videotjeneste). Når et emne har fått tildelt rom i TP, vil dette bli synlig i Blackboard for undervisere, gjennom det nye verktøyet Videoplanlegger. Underviser bestiller strømming og opptak gjennom Videoplanleggeren, og Videoplanleggeren planlegger dette i Panopto. Studentene kan deretter følge strømmingen, eller se opptak, av forelesningen i Blackboard som vanlig.

Hvordan komme i gang

Her er et par lenker som kan hjelpe deg i gang med Videoplanleggeren:

Hvor publiseres strømmene/opptakene?

Alle emner registrert i Blackboard får automatisk sin egen mappe i Panopto og all strømming og opptak som bestilles i Videoplanleggeren publiseres der. På emnets side i Blackboard vil det være en lenke som heter "Panopto". Denne finner man under "Emneinnhold" i menyen på venstre side. Som standard er denne lenken skjult for studentene, men du kan gjøre den synlig ved å klikke på pil-ikonet til høyre for "Panopto" og velge "Vis lenke". Når studenter klikker "Panopto"-lenken vil de kunne se alt som strømmes direkte, samt se alle opptak som ligger i emnets mappe.

Hva må jeg tenke på etter jeg har bestillt strømming/opptak?

Du må ikke foreta deg noe for å starte eller stoppe strømming/opptak. Disse er automatiske og starter/stopper til de bestilte tidspunktene. Hvis du har bestilt opptak, og tiden for opptaket har kommet, vil en lampe i rommet indikere med grønt (eller rødt) lys at opptaket er startet. Du kan nå undervise på ordinær måte. Husk å bruk mikrofon, ellers får du ingen lyd på opptakene dine.

Det er lokal variasjon på hvordan kameraet oppfører seg i rommene. Noen rom har automatiske kamera som følger foreleser etter beste evne, noen har en viss form for styring via panel i rommet, mens andre rom har fast kamerautsnitt.

Husk å informere studentene om at det gjøres opptak, med tanke på personvern. Les om retningslinjer for dette her: https://innsidatest.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvern+i+nettbasert+undervisning

Hvordan undervise i rom med Panopto: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/undervise+i+rom+med+panopto

  • Slå på og ta på mikrofonen i rommet. Husk å slå av mutefunksjonen.
  • Opptakslyset blir grønt (eller rødt) når innspillingen starter
  • Gjenta spørsmål fra studenter, innspillingen vil ikke hente lyd fra studentene.
  • Hvis forelesningen avsluttes tidlig, må innspillingen redigeres i Panopto.
  • I rom med to-projektor-oppsett anbefaler vi å vise det samme innholdet på begge projektorene. (Det gjøres opptak av bare den ene av projektorene)
  • Innspillinger blir publisert i BlackBoard og i Panopto: https://ntnu.cloud.panopto.eu/
  • For teknisk hjelp i klasserommet, kontakt Orakeltjenesten (735) 91 500 eller se lokalt nummer på kateteret.

Hva om jeg ikke kan bestille strømming og opptak gjennom Videoplanleggeren?

Dersom du trenger strømming/opptak i Panopto av forelesninger som ikke er timeplanlagt, må dette bestilles fra Seksjon for læringsstøtte i NTNU Hjelp.

Hjelp og support

Send e-post til Seksjon for læringstøtte, eller legg inn henvendelse i NTNU Hjelp.