Wikier

Sider med tagg blackboard .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Blackboard - App Godkjent 1.4 (Mindre endring) Xinyi Melissa Wang 14 dager siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Ouriginal Godkjent 1.4 (Mindre endring) Dixie Matre 1 Måned siden Skriv ut
Videoplanleggeren Godkjent 2.9 Vegard Vestmo 1 Måned siden Skriv ut
Ny digital læringsplattform ved NTNU Godkjent 5.1 Ole Bjarne Mogård 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Verktøy og funksjonalitet Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Lage podcast til bruk i undervisning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
H5P - Interactive resources Godkjent 1.7 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Standard oppsett av emnemenyen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 2.0 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sander Olai Antun 4 Måneder siden Skriv ut
Usernames and passwords Godkjent 1.1 (Mindre endring) Maria Lillemoen 4 Måneder siden Skriv ut
Brukernavn og passord Godkjent 1.5 (Mindre endring) Maria Lillemoen 4 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - App Godkjent 2.5 Ole Edward Johns Nystad 4 Måneder siden Skriv ut
Semesteravgift og registrering Godkjent 1.8 Anette Sofie Knutsen 5 Måneder siden Skriv ut
Lokal læringsstøtte og læringsnettverket - kontaktpersoner Godkjent 2.6 Audun Christoffer Havnegjerde Andreassen 5 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Create sessions in Collaborate Godkjent 1.1 Trygve Standal Farstad 6 Måneder siden Skriv ut
Registering attendance in online teaching Godkjent 1.3 Dixie Matre 6 Måneder siden Skriv ut
Make podcasts for use in teaching Godkjent 1.4 Dixie Matre 6 Måneder siden Skriv ut
Teaching Resources - contacts Godkjent 2.4 Dixie Matre 6 Måneder siden Skriv ut