Wikier

Sider med tagg blackboard .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Videoplanleggeren Godkjent 2.6 Amelia Dixie Matre 2 dager siden Skriv ut
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 19 dager siden Skriv ut
Inkludere trykte bokutdrag og artikler i pensum Godkjent 2.4 Lene Johansen Løkkhaug 1 Måned siden Skriv ut
Panopto integrated in Blackboard Godkjent 1.6 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
Panopto integrert i Blackboard Godkjent 1.5 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Teaching Resources - contacts Godkjent 2.3 Karoline Vollan Aune 2 Måneder siden Skriv ut
Lokal læringsstøtte og læringsnettverket - kontaktpersoner Godkjent 2.3 Karoline Vollan Aune 2 Måneder siden Skriv ut
Ny digital læringsplattform ved NTNU Godkjent 4.6 Ole Bjarne Mogård 3 Måneder siden Skriv ut
Webinar som digital læringsarena Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Ouriginal Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Bruke Ouriginal i Blackboard Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Plagiarism control - Using Urkund in Blackboard Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Registering attendance in online teaching Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Oppmøteregistrering i digital undervisning Godkjent 1.3 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Make podcasts for use in teaching Godkjent 1.3 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Lage podcast til bruk i undervisning Godkjent 1.3 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard Ally - for studenter Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard Ally Godkjent 1.4 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Verktøy og funksjonalitet Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 3 Måneder siden Skriv ut