Wikier

Undervisningsrom...

B210 - Undervisningsrom

posisjonsmarkør*504.B210 – Beryll, Nivå 2 (Mazemap)*

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

Panopto-ikonPanopto-opptaker
Panopto undervisningsopptak
Undervise i rom med Panopto

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet har x projektorer.
  2. Det er ikke mulig å styre kamerautsnittet.
  3. Kamerautsnitt:
    Forhåndsvisning av hvordan rommet ser ut gjennom kameraet i rommet