Wikier

Undervisningsrom...

S6 - Undervisningsrom

*322.146, Sentralbygg 2, 1. etasje (Mazemap)*

Klikk her for en virtuell omvisning i rommet

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

Panopto-opptaker
Panopto undervisningsopptak
Undervise i rom med Panopto
USB-tilkobling til kamera og mikrofon i rommet
Kamera og mikrofon via USB i undervisningsrom
Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Det er montert en indikasjonslampe i rommet som lyser grønt når opptaket går. Denne er plassert på kateteret.
  2. Rommet har 2 projektorer.
  3. Det er mulig å styre kamerautsnittet.
  4. USB for tilkobling til kamera og mikrofonanlegg er tilgjengelig på podiet.
  5. Kamerautsnitt:
    Kamerautsnitt S6