Wikier

Undervisningsrom...

S314 - Undervisningsrom

posisjonsmarkør*510.S314 – Smaragd, Nivå 3 (Mazemap)*

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

Panopto-opptaker
Panopto undervisningsopptak
Undervise i rom med Panopto

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet har x projektorer.
  2. Rommet er tilrettelagt for studentaktiv undervisning
  3. Det er ikke mulig å styre kamerautsnittet.
  4. Kamerautsnitt:
    Forhåndsvisning av hvordan rommet ser ut gjennom kameraet i rommet