Wikier

Teknologi og...

Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB

English version: Teach in rooms with technology for online teaching via USB

Siden er under arbeid.

Her beskrives rom der det er lagt opp til at du kan koble deg til kameraet i rommet som et webkamera og mikrofonene i rommet som lydenheter. For å finne disse enhetene må du koble USB-kabelen som ligger på podiet til din egen datamaskin. Du vil da kunne bruke rommets kamera og rommets mikrofoner som kamera og lydenheter i programmer som Teams, Zoom, Blackboard Collaborate og så videre.

Teknologien er hovedsaklig ment til å gjøre opptak av undervisning. Det er mulig å også bruke den til å delta i videosamtaler i f.eks. Zoom og Teams, men dette er ikke anbefalt da grupper med studenter på fjernenden kan fort bli avglemt og har minimalt med samhandlingsmuligheter i denne løsningen. Ved hjelp av en programvare kan du gjøre opptak av undervisningen, bruke utstyret i en videosamtale eller i en videoundervisning. På denne siden går vi gjennom hva du som underviser må forholde deg til hvis du skal undervise fra et slikt rom.

Se også

Temaside: Nettbasert undervisning

Undervise i rom med Panopto
Undervise i rom med Zoom Rooms
Undervise i rom uten teknologi for nettundervisning

Hva må jeg foreta meg?

Hvordan tar jeg rommet i bruk?

Hva kan jeg gjøre i rommet? – Muligheter

Opptak

I Panopto-rommene er det mulig å ta opptak av din forelesning. Rommene passer til opptak hvis du vil ta opptak over lengre tid og ikke bruke webkamera og kontorutstyr til det. Opptakene kan være en del av et omvendt undervisningsopplegg.

Les mer om omvendt undervisning her

Les mer om hvordan å redigere og dele et Panopto opptak

Skal du gjøre opptak av undervisningen forplikter du deg til å følge krav og regler knyttet til behandling av personopplysninger. Les mer om dette her.

Campusundervisning

Rom med Panopto kan brukes som helt vanlige undervisningsrom også – du må ikke benytte Panopto for at rommet skal fungere. Hvis alle studentene kan være tilstede på campus kan du undervise dem som i tidligere år der.

Direktesende undervisning

Du kan direktesende undervisning til studentene dine. Da er det best om alle studentene følger slik undervisning på nett. mens du står alene i Panopto-rommet og foreleser. Dette blir som en nettøkt, bare at du er i et undervisningsrom mens studentene er hjemme. Dette vil sikre lik opplevelse for alle studentene.

Merk: Å sende undervisning direkte via Panopto er utfordrende. Du vil oppleve at en direktesending via Panopto har en 30 sekunders forsinkelse til seeren. Dette er en begrensning i systemet og kan ikke gjøres noe med. Det fører til at samhandling med studentene er svært vanskelig. Det er imidlertid en mulighet å sette opp en slags tredjeparts chat-løsning, der en interagerer med studentene.

Les mer om hvordan å få til samhandling og interaksjon i nettøkter og om anbefalt praksis i nettbaserte økter.

Hva kan jeg ikke gjøre i rommet? – Begrensninger

Hybrid undervisning

Den hybride varianten av nettbasert undervisning er når noen studenter er i undervisningsrommet og noen studenter følger undervisningen over nett. Dette er en praksis som fungerer dårlig i rom med Panopto. Bruken av Panopto medfører en 30 sekunders forsinkelse i sendingen. Det gjør at i praksis det blir umulig å gi studentene som er hjemme mulighet å delta i sesjonen på lik måte og med lik kvalitet som studentene som deltar i salen. Hybrid undervisning fungerer godt i Zoom Rooms.

Les mer om hybrid undervisning

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte og digitale tjenester (SLS) via NTNU Hjelp.

2987 Visninger