Wikier

Tjenester og...

Interaksjon og samhandling i nettbaserte økter

På denne siden finner du tips om hvordan du kan legge til rette for interaksjon og samhandling i nettbaserte økter.

Engelsk versjon – Interaction and collaboration in online sessions

Nettbasert undervisning gir ikke tilsvarende mulighet for ansikt-til-ansikt kommunikasjon som for undervisning på campus, det er derfor viktig å være ekstra bevisst på presentasjonsteknikker og tilrettelegging for interaksjon og samhandling i nettbaserte økter.

Presentasjonsteknikk og interaksjon for digitale flater

De faglige forberedelsene er den aller viktigste suksessfaktoren for å lykkes. For nettbaserte økter bør godt faglig innhold også kombineres med fremførelse som engasjerer og gir klarhet. Følgende grep anbefales:

Innsjekk ved oppstart av økt

Formålet med innsjekk er å aktivisere deltakerne helt fra starten av. Dette kan bidra til å styrke digital relasjonsbygging og skape mer engasjement underveis i en økt. En uformell innsjekk kan være med på å skape tryggere rammer for deltakerne.

I små grupper kan innsjekken foregå muntlig ved å tillate deltakere å bruke mikrofon.

For større grupper anbefales det at deltakerne bruker diskusjonsfelt/chat til å stille eller svare på spørsmål underveis. 'Rekk opp hånd' funksjonalitet i nettbaserte økter kan være en god (og rettferdig) måte å styre ordet på.

Eksempler på innsjekk-aktiviteter:

 • Rekk opp hånd - for å sjekke at alle hører og ser innhold
 • Rekk opp hånd - for å spørre eller fortelle om noe
 • Stille nøytrale (ufarlige) spørsmål i chat
  Sted, vær, musikk, måltid, planer for helga ...
 • Endre statusinnstillinger eller poste emojier i chat
 • Presentere illustrasjon/figur/bilde som utgangspunkt for dialog
 • La deltakerne annotere på delt illustrasjon/figurKart, diagram, ulike utsagn ...

Presentere innhold - Visuelle virkemidler og tekst

Tenk som en 'lærer' - Bruk illustrasjoner og svært begrenset med tekst dersom du ønsker at deltakerne skal lytte og eventuelt ta notater. Lengre tekster bør heller deles som et vedlegg til økten.

 • Bruk relevante bilder/illustrasjoner som virkemidler for å holde på deltakernes oppmerksomhet. Et bilde kan si mer enn 1000 ord, bruk derfor illustrasjoner som 'knagger' deltakerne kan koble med det du ønsker å formidle (jmf. Vygotsky ZPD).
 • Bruk stikkord eller kulepunkt på slidene dersom du ønsker at deltakerne skal lytte til det du sier.
 • Begrens tekstmengden på hver side du skal presentere. Her kan 7x7 anbefalingen om maksimalt 7 linjer med maksimalt 7 ord i hver linje, være en rettesnor. Sider med mye tekst fører til asynkron lesing hos deltakerne, og at ikke alle henger med i samme tempo.
 • Les korrektur, utilsiktede skrivefeil kan bidra til å miste deltakernes fokus. Bevisst bruk av skrivefeil kan ha motsatt effekt.

Presentasjonsteknikk

 • Se rett i kamera ved oppstart og med jevnlige mellomrom underveis. Dette øker opplevd tilstedeværelse for deltakerne.
 • Vis med peker når det er noe du vil vise til i presentasjonen. Dersom du deler presentasjonen som en applikasjon vil musepekeren være synlig. I noen applikasjoner er det nødvendig å aktivere egen peker, f.eks. når du deler opplastede filer i Collaborate.
 • Snakk med entusiasme, energi og stødighet.Det viktigste er å kunne det du skal snakke om. Det er også viktig å være komfortabel med og interessert i det det du skal snakke om. Entusiasme kan være smittsomt og bidra til større engasjement hos deltakerne.
  Digital monotoni kan søvndysse eller bidra til multi-tasking hos deltakerne.
  Tips: Stå når du snakker dersom du ellers er litt rolig og spak.
 • Bruk 3 eller 5 nøkkelbegrepersom er enkle for deltakerne å huske
 • Legg inn kognitive pauser. Unngå å snakke sammenhengende i lange sekvenser såfremt det ikke er veldig underholdende det du ønsker å formidle til deltakerne. TED Talks er av god grunn sjelden lengre enn 18 minutter... Bruk ulike virkemidler for variasjon
  • Refleksjonsspørsmål og små pauser underveis
  • Gjør eller vis noe som skiller seg ut, (illustrasjoner, endret stemmeleie eller tempo etc.)
  • Digresjoner, både planlagte og/eller spontane

Bruk gjerne humor til din fordel dersom noe går galt underveis.
La takhøyden være stor, det er menneskelig å gjøre feil.

Lær mer: Å formidle gjennom kamera v/ Antje Bomann-Larsen (YouTube video fra NKUL konferanse 2020)

Digital samhandling i nettbaserte økter

Digital samhandling kan foregå ved hjelp av teknologi som støtter gruppebaserte arbeidsprosesser. Valg av teknologi vil avhenge av formålet man ønsker å oppnå.

Databehandleravtale og personvern

I NTNUs Programvareoversikt finner du en rekke verktøy som har godkjent databehandleravtale og derfor trygt kan brukes til samhandling mellom studenter.

Har du ønske om å bruke annen teknologi eller programvare?
Slik går du frem for å sikre at databehandler for avtalen har tilstrekkelig sikkerhetsnivå for bruk ved NTNU.

Digitalt gruppearbeid

Noen videokonferanseløsninger har innebygde løsning for digitalt gruppearbeid i løpet av en nettbasert økt. Dette gir mulighet for å sende deltakerne inn i grupper og hente de tilbake til hovedrommet. For mange studenter oppleves det mindre krevende å svare på oppgaver man er forberedt på, i tillegg kan det også oppleves som tryggere å presentere innhold på vegne av en gruppe enn på individuell basis.

 • Samarbeidsgrupper i Zoom

Digital samhandling for studenter

For gruppearbeid og veiledning anbefaler vi å bruke

Blackboard

Opprett gruppesett i Blackboard med tilgang til åpne Collaborate-grupperom slik at studentene selv kan velge å bruke dette til møter, kollokvier etc.

Les mer om Gruppesett og gruppeverktøy i Blackboard

O365 Teams

Teams egner seg godt til samhandling i prosjekter og grupper. Studentene kan selv opprette egne Teams med sin NTNU pålogging.

Les mer om Teams

For annen samhandling og idémyldring anbefaler vi

Se også NTNUs Programvareoversikt for flere alternativer.

Vil du lære mer?

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester for pedagogisk støtte med nettbaserte økter. Ta kontakt via NTNU Hjelp.