Wikier

Tjenester og...

Anbefalt praksis for nettbaserte økter

På denne siden finner du praktisk informasjon i forbindelse med planlegging og gjennomføring av nettbaserte økter.

Engelsk versjon – Recommended practice for online sessions

Om nettbaserte økter

Nettbaserte økter kan være digitale undervisningsøkter, møter eller andre samhandlingsaktiviteter som foregår i sanntid. Å møte studentene digitalt kan redusere muligheten for ansikt-til-ansikt kommunikasjon sammenlignet med fysisk oppmøte, og innebærer at man noen ganger må gjøre andre grep for å lykkes.

På denne siden finner du generelle anbefalinger og tips som er aktuelle for Forberedelse, GjennomføringogEtterarbeid relatert til nettbaserte økter.

Forberedelser

God planlegging og forberedelser kan ha stor betydning for deltakernes opplevelse, og er den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med nettbaserte økter.

Før du begynner

 1. Gjør deg kjent med tilgjengelig teknologi, muligheter og støtteressurser
 2. Lag et utkast til plan for gjennomføring
  Hva, hvem, hvordan og hvorfor?
 3. Gjennomfør en test-økt sammen med de som skal bistå i gjennomføring, ta dette med i betraktningen før informasjon til deltakerne kommuniseres.

Kommunikasjon

Tydelig og presis kommunikasjon med deltakerne kan bidra til bedre brukeropplevelse. For studenter kan man sende Kunngjøring i NTNUs Læringsplattform.

 1. Viktig informasjon til deltakerne i forkant
  • Hva skal foregå? Forventningsavklaring
  • Hvordan skal det foregå? Tid, dato, læringsarena, planlagte aktiviteter, lenke til deltakelse etc.
  • Hvilke faglige forberedelser er nødvendige for deltakerne? Aktiviteter, fagstoff etc.
  • Hvilke tekniske forberedelser er nødvendige for deltakerne? Kamera, mikrofon, nettleser, programvare etc.
  • Hvor kan deltakerne henvende seg for spørsmål og/eller teknisk støtte?
 2. Test-økt
  • Ved første gangs gjennomføring er det hensiktsmessig å sette opp en test-økt for deltakerne, slik at de får mulighet til å teste eget utstyr. Dette kan bidra til å redusere problemer i nettøkter.
  • Tips: Planlegg en test-økt av teknologien som skal brukes i løpet av semesteret som en del av velkomst-tilbudet for nye studenter på fakultet, institutt eller studieprogram.
 3. Send påminnelse dagen før dersom det ikke er snakk om gjentakende økter.

  Les mer om:

Rettigheter og roller

I noen tilfeller vil det være behov for å ha ulike roller som samarbeider om gjennomføringen. Avklar rollefordeling på forhånd.

Her er noen vanlige roller og begreper du kan møte på i forskjellige verktøy som brukes til nettbaserte økter. Rettighetene kan variere mellom verktøyene.

 • Laveste rettighetsnivå: deltakerellerparticipant
  For studenter og deltakere. Vanlige rettigheter:
  - rekke opp hånd
  - skrive i kommentarfelt/chat
  - aktivere egen mikrofon og eget webkamera- delta i avstemming og andre interaktive aktiviteter
 • Middels rettighetsnivå: presentatøreller presenter
  Rollen passer når noen skal lede eller presentere deler av en økt, for eksempel gjesteforelesere eller studenter. Vanlige rettigheter i tillegg til overnevnte:
  - kunne dele innhold (presentasjon, applikasjon etc.)
 • Høyeste rettighetsnivå: moderator, vert eller host
  For den som er hovedansvarlig for gjennomføringen av økten. Denne rollen tildeles ofte automatisk til den som oppretter økten i utgangspunktet. Det kan være praktisk at de som bidrar til gjennomføringen får denne rollen, slik at en unngår å redigere rettigheter underveis om det blir nødvendig med hjelp fra en annen enn den som leder økten.
  Vanlige rettigheter i tillegg til overnevnte:
  - tildele / endre nye roller til deltakere
  - overstyre deltakere (dempe lyd, fjerne fra økt etc.)
  - endre økt-innstillinger
  - starte avstemming og andre interaktive aktiviteter

Gjennomføring

Viktige grep for å lykkes

 1. Teknisk
  - sørg for å en stabil nettverkstilkobling (kablet nett anbefales om mulig)
  - god lyd er viktigere enn bilde (headset med USB-kabel e.l.)
 2. Praktisk
  - sørg for å få sitte mest mulig uforstyrret
  - heng opp 'ikke forstyrr' merking på døra
  - unngå bakgrunn som kan ta fokus bort fra innhold
  - sett av tid til spørsmål underveis og på slutten av økta
  - sørg for å ha godt lys forfra
  - unngå sterkt baklys (fra vindu e.l.) dette fører til mørkt videobilde
  - juster egen webkameravinkel slik at hele ansiktet vises fra en god vinkel
  - få kamera i senter i front, unngå kameravinkel nedenfra og opp (bruk bøker e.l. under laptop for å få hevet kameravinkelen)
 3. 'Skap nærhet' - reduser digital distanse
  - våg å være på video
  - bruk av fornavn på deltakere kan bidra til økt følelse av fellesskap og kan gi mer autoritet
  NB! Vær varsom med bruk av navn i økter med videoopptak
  - begynn rolig og snakk deg gjerne varm med litt uformell dialog med deltakerne
  - tilrettelegg for deltaker-interaksjon ved oppstart og underveis i en nettbasert økt

  Les mer om:

Før oppstart

Legg til rette for tidlig pålogging (15-30 min.) før oppsatt tid. Tilstedeværelse med bilde og lyd i økten gir deltakere mulighet til å løse tekniske problemer og få bekreftet at:
- de er i riktig økt
- kamera, mikrofon og høyttaler virker

Anbefaling: Lag gjerne en oppstarts-presentasjon med bakgrunnslyd og praktisk informasjon som spilles av.
Informasjon om økten, tekniske og praktiske råd etc.

Videopptak av nettbaserte økter

Les mer her:

Etterarbeid

 • Del lenker, filer og annet materiell fra økten
 • Publiser eventuelle videoopptak
 • Husk: Universell utforming for Læring (UUL) underteksting av video
 • Eventuell oppfølging i etterkant til deltakere
  Påminnelser, brukerundersøkelser, neste økt etc.

Vil du lære mer?

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte og digitale tjenester (SLD) for pedagogisk støtte med nettbaserte økter. Ta kontakt via NTNU Hjelp.