Wikier

Sider med tagg undervisning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Søke om status som merittert underviser Godkjent 11.5 Ellen Kathrine Fossvoll 6 dager siden Skriv ut
Lærerallokering IFY Godkjent 1.6 Maria Elisabeth Sletvold 16 dager siden Skriv ut
Tilrettelegging av faglig opplegg Godkjent 1.8 Ole Edward Johns Nystad 17 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 1.9 Vegard Rønning 19 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for Simulering og visualisering Godkjent 2.1 Vegard Rønning 20 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - data Godkjent 2.5 Vegard Rønning 20 dager siden Skriv ut
Undervisningsrom med USB-tilkobling til kamera og mikrofon Godkjent 8.4 Gaute Bjørnli 25 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 2.0 Vegard Rønning 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd for Digital forretningsutvikling og samhandling Godkjent 2.2 Vegard Rønning 1 Måned siden Skriv ut
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 5.1 Anne Kristin Mikkelborg 1 Måned siden Skriv ut
Eksportkontroll Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Søndre 2 Måneder siden Skriv ut
Education at IIK Godkjent 1.1 Frank Alexander Krämer 2 Måneder siden Skriv ut
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 1.0 Jorunn Synnøve Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Ny digital læringsplattform ved NTNU Godkjent 5.1 Ole Bjarne Mogård 3 Måneder siden Skriv ut
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 15.2 Kari Flatås 3 Måneder siden Skriv ut
Flipped classroom i undervisning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Bruke video til undervisning og læring Godkjent 2.0 Trygve Standal Farstad 3 Måneder siden Skriv ut
Anbefalt praksis for nettbaserte økter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 4 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for Informatikk - Gjøvik Godkjent 1.2 Vegard Rønning 5 Måneder siden Skriv ut