Wikier

Sider med tagg undervisning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Ny digital læringsplattform ved NTNU Godkjent 6.6 Ole Bjarne Mogård 18 dager siden Skriv ut
Lærerallokering IFY Godkjent 1.7 Maria Elisabeth Sletvold 24 dager siden Skriv ut
Undervisning - møteplasser for erfaringsdeling Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden Skriv ut
H5P – interaktive ressurser Godkjent 2.1 Gaute Bjørnli 1 Måned siden Skriv ut
Søke om status som merittert underviser Godkjent 12.4 Ellen Fossvoll 2 Måneder siden Skriv ut
Pedagogisk merittering - for studenter Godkjent 1.9 Ellen Fossvoll 2 Måneder siden Skriv ut
Tilrettelegging av faglig opplegg Godkjent 1.8 Ole Edward Johns Nystad 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 1.9 Vegard Rønning 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for Simulering og visualisering Godkjent 2.1 Vegard Rønning 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - data Godkjent 2.5 Vegard Rønning 3 Måneder siden Skriv ut
Undervisningsrom med USB-tilkobling til kamera og mikrofon Godkjent 8.4 Gaute Bjørnli 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 2.0 Vegard Rønning 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for Digital forretningsutvikling og samhandling Godkjent 2.2 Vegard Rønning 3 Måneder siden Skriv ut
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kari Langseth 4 Måneder siden Skriv ut
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 5.1 Anne Kristin Mikkelborg 4 Måneder siden Skriv ut
Eksportkontroll Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Søndre 5 Måneder siden Skriv ut
Education at IIK Godkjent 1.1 Frank Alexander Krämer 5 Måneder siden Skriv ut
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 1.0 Jorunn Synnøve Wessel 5 Måneder siden Skriv ut
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 15.2 Kari Flatås 6 Måneder siden Skriv ut
Flipped classroom i undervisning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 6 Måneder siden Skriv ut