Wikier

Sider med tagg undervisning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kari Langseth 5 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 1.7 Vegard Rønning 10 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for Informatikk - Gjøvik Godkjent 1.2 Vegard Rønning 12 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - data Godkjent 2.3 Vegard Rønning 12 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for Digital forretningsutvikling og samhandling Godkjent 1.9 Vegard Rønning 12 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for Simulering og visualisering Godkjent 1.9 Vegard Rønning 16 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 1.7 Vegard Rønning 16 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 2.3 Vegard Rønning 19 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd for informatikk - Trondheim Godkjent 1.1 Vegard Rønning 19 dager siden Skriv ut
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 dager siden Skriv ut
Undervisningsrom med USB-tilkobling til kamera og mikrofon Godkjent 4.7 Audun Christoffer Skaret Andreassen 25 dager siden Skriv ut
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.7 Anne Kristin Mikkelborg 1 Måned siden Skriv ut
Søke om status som merittert underviser Godkjent 10.1 Ellen Kathrine Fossvoll 1 Måned siden Skriv ut
Bruke video til undervisning og læring Godkjent 1.6 Trygve Standal Farstad 1 Måned siden Skriv ut
Møteplasser for læring Godkjent 1.7 Trygve Standal Farstad 1 Måned siden Skriv ut
Best practice for online sessions Godkjent 1.3 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
Mentimeter Godkjent 1.1 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
Anbefalt praksis for nettbaserte økter Godkjent 1.3 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
Flipped classroom i undervisning Godkjent 1.3 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut
H5P – interaktive ressurser Godkjent 1.8 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden Skriv ut