Wikier

Sider med tagg undervisning .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 dager siden Skriv ut
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 3.5 Anne Kristin Mikkelborg 5 dager siden Skriv ut
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 14.9 Morten Stranden 6 dager siden Skriv ut
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 2.1 Kari Langseth 18 dager siden Skriv ut
Søke om status som merittert underviser Godkjent 9.5 Ellen Kathrine Fossvoll 21 dager siden Skriv ut
Pedagogisk merittering - for studenter Godkjent 1.8 Ellen Kathrine Fossvoll 1 Måned siden Skriv ut
Mentimeter Godkjent 1.1 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - data Godkjent 1.6 Vegard Rønning 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 1.6 Vegard Rønning 2 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 1.7 Pål Risan 2 Måneder siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for Informatikk Godkjent 1.1 Vegard Rønning 4 Måneder siden Skriv ut
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 4.6 Ivar Skjåk Nordrum 4 Måneder siden Skriv ut
Læringstreff Godkjent 1.6 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 4 Måneder siden Skriv ut
Ny digital læringsplattform ved NTNU Godkjent 4.6 Ole Bjarne Mogård 4 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd for Simulering og visualisering Godkjent 1.8 Vegard Rønning 4 Måneder siden Skriv ut
Zoom - Opptak Godkjent 1.3 Rachel Segura Elliot 5 Måneder siden Skriv ut
Verktøy for læring Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 5 Måneder siden Skriv ut
Best practice for online sessions Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 5 Måneder siden Skriv ut