Wikier

Teknologi og...

Undervise i rom med Zoom Rooms

Rom med Zoom Rooms betyr at rommet, i tillegg til å ha nødvendig utstyr for presentasjon med PC og AV-anlegg, er utstyrt med en nettmøte-funksjonalitet, som gir andre deltakere mulighet til å delta på undervisningen over nett med verktøyet Zoom. På denne siden går vi gjennom hva du som underviser må forholde deg til hvis du skal undervise fra et slikt rom.

Engelsk versjon: Teach in rooms with Zoom Rooms

Se også

Temaside: Nettbasert undervisning

Zoom videoundervisning

Undervise i rom med Panopto

Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB

Undervise i rom uten teknologi for nettundervisning

Hva må jeg foreta meg?

Følgende steg må du gå gjennom for å gjøre tjenesten klar til bruk:

 1. Registrer deg på Zoom
  1. Sign In på denne siden
  2. Første gang du logger på med Feide-bruker blir du registrert.
 2. Laste ned Zoom-klienten på din PC. Noen funksjoner muliggjøres ved å kjøre denne samtidig som en bruker rommet med Zoom Rooms.

Du leser mer om Zoom Rooms her:

Hvordan tar jeg rommet i bruk?

Man bruker Zoom Rooms på nesten samme måte som å bruke Zoom på PC. Zoom Rooms er en funksjon som er spesielt tilpasset videoundervisningsverktøyet Zoom. Rommet blir til en deltager i et Zoom-møte. Rommet er satt opp slik at når undervisningen pågår er lerretene i rommet trukket ned og foreleserens skjerm deles til både studentene i rommet og studentene som ser på direktesendingen. Derfor kan du ikke bruke en eventelt oppmontert tavle mens undervisning med Zoom Rooms pågår.

Vi har laget korte videoer på noen spesifikke funksjoner som er spesielle for NTNU.

Se Læringsportalen for innføringskurs i Zoom

Opptak i rommet

Hvis du ønsker å gjøre opptak fra rommet må du følge denne prosedyren:

 1. Dersom du ikke har fått tildelt rommet gjennom ordinær timeplanlegging, kan du booke rommet i timeplanverktøyet TP så fremt det finnes ledig tid.
 2. Merk at det stilles skjerpende krav til personvern ved bruk av Zoom Rooms som opptaksteknologi, da studenter har større sjanse for å bli med på opptaket. Les mer om dette her.
 3. Start forelesningsøkten på en maskin med Zoom-appen installert (Denne finner du på Software Center), der du er logget inn med din bruker. Sørg for at mikrofon og høyttaler ikke er aktivert for å unngå feedback på lyd.
 4. Legg til det aktuelle rommet med Zoom Rooms i økten. Du finner ID'en på displayet på podiet i undervisningsrommet. Det er også mulig å finne rommet med katalogen i Zoom.
 5. Når du ser at du har kontakt med rommet i Zoom-appen, åpne deltakerlisten, høyreklikk rommet og velg "gjør til vert/assign host"
 6. Opptaksknappen er nå tilgjengelig på touchpanelet på podiet i rommet og du kan gå i opptak. Opptaket ferdigstilles noen minutter etter at møtet er ferdig. Ferdigstilt opptak vil bli plassert i din //My Folder// på videolagringstjenesten Panopto.
 7. Når du ser at opptaksknappen har kommet til syne på podiet i rommet, kan du gå ut av møtet på Zoom-appen. Merk at Zoom-appen fortsatt kan brukes under undervisningsøkten for å evt. delta i nettpraten, administrere break-out-rooms etc.

Hva kan jeg gjøre i rommet? – Muligheter

Direktesende undervisning

Du kan direktesende undervisning til studentene dine, i motsetning til hybrid undervisning her blir alle studentene hjemme mens du står alene i Zoom-rommet og foreleser. Dette blir som en nettøkt bare at du er på campus mens studentene er hjemme.

Les mer om hvordan å få til samhandling og interaksjon i nettøkter og om anbefalt praksis for nettbaserte økter.

Campusundervisning

Rom med Zoom Rooms kan brukes som helt vanlige undervisningsrom også – Du trenger ikke benytte Zoom Rooms for at rommet skal fungere til dette formålet. Hvis alle studentene kan være tilstede på campus kan du undervise på vanlig måte.

Opptak

I rom med Zoom Rooms er det mulig å ta opptak av din forelesning. Rommene passer til opptak hvis du vil ta opptak over lengre tid og ikke bruke webkamera og kontor utstyr til det. Opptakene kan være en del av et omvendt undervisningsopplegg.

Les mer om omvendt undervisning her

Skal du gjøre opptak av undervisningen forplikter du deg til å følge krav og regler knyttet til behandling av personopplysninger. Les mer om dette her. Merk at det stilles skjerpende krav til personvern ved bruk av Zoom Rooms som opptaksteknologi, da studenter har større sjanse for å bli med på opptaket.

Hybrid undervisning

Hybrid undervisning er når noen studenter er i undervisningssalen og noen studenter er hjemme. Hybrid undervisning er utfordrende og det er krevende å gi studentene et likeverdig tilbud med denne metoden.

Les veilederen om hybrid undervisning i sanntid for videre forklaring og tips.

Hva kan jeg ikke gjøre i rommet? – Begrensninger

Krittavle

Bruk av tavle er ikke anbefalt mens du bruker Zoom Rooms. Derfor har de færreste rom med Zoom Rooms tavle montert. AV-anlegget i rom med Zoom Rooms gir deg imidlertid muligheten til å vise PC-bilde (inkl. presentasjon) eller et for eksempel dokumentkamera med projektor på lerret, samt at dette innholdet deles med de som deltar via nett.

Hvem kan hjelpe meg?

Hjelp til best pedagogisk utnyttelse av rom og teknologi og best practices

Kontakt Seksjon for læringsstøtte

Teknisk brukerstøtte i rommet

Orakeltjenesten. Send inn sak i NTNU Hjelp.
Ring (735) 91 500 eller lokalt telefonnummer som vil bli merket på podiet.

Pedagogisk veiledning i bruk av Panopto fra Seksjon for læringsstøtte

Send inn sak via NTNU Hjelp og merk den med 'SLS og Veiledning Zoom.'