Wikier

Digital...

Planlegge undervisning høsten 2020

Hvordan kan du flytte undervisningen din på nett? Hvilke aktiviteter kan du gjøre på campus? Hvordan kommer du i gang? Planlegging av høstens undervisning vil for mange innebære en god del endringer. Her har vi samlet noen ressurser som kan være til hjelp i dette arbeidet.  

English: Plan your teaching autumn 2020

Generelle anbefalinger

Høsten 2020 vil (med stor sannsynlighet) ha begrensninger for tilstedeværelse på campus, både i forhold til antall studenter som kan være i hvert undervisningsareal, men også for studenter og undervisere som tilhører risikogrupper. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre en rekke endringer i flere av emnene som skal tilbys. Her finner du anbefalinger til ulike tilnærminger som kan sikre gode og likeverdige studietilbud for studentene. 

Nettbasert omvendt undervisning

 • Lag video eller podcast på forhånd som studentene kan se eller lytte til på egenhånd
 • Gjennomfør nettbasert økter (plenum og/eller grupper) med interaksjon og samhandling
 • Tilrettelegg for digital samhandling mellom plenumsaktivitetene 

Fordeler:  

 • Lav risiko knyttet til formidling av fagstoff
 • Stor grad av likeverdighet
 • Fleksibelt dersom det blir ytterligere nedstengning på campusene 

Ulemper: 

 • Ugunstig ift. etablering av relasjoner, spesielt for første-års studenter. Prøv derfor å legge til rette for oppstarts-samlinger slik at studentene kan bli kjent med hverandre og etablere egne relasjoner.  

Nettbasert undervisning i sanntid

Fordeler: 

 • Moderat risiko knyttet til formidling av fagstoff i nettbaserte økter
 • Stor grad av likeverdighet 
 • Fleksibelt dersom det blir ytterligere nedstengning på campusene 

Ulemper: 

 • Ugunstig ift. etablering av relasjoner, spesielt for første-års studenter. Prøv derfor å legge til rette for oppstarts-samlinger slik at studentene kan bli kjent med hverandre og etablere egne relasjoner 

Les mer om teknologi for direktsending av undervisning her.

Omvendt undervisning (flipped classroom)

 • Lag video eller podcast på forhånd (lenke her) som studentene kan se eller lytte til på egenhånd
 • Gjennomfør nettbaserte økter (plenum og/eller grupper) med interaksjon og samhandling 
 • Tilrettelegg for digital samhandling (lenke her) mellom plenumsaktivitetene
 • Gjennomfør campusbasert undervisning i mindre grupper med vekt på studentaktive læringsformer  

Fordeler: 

 • Lav risiko knyttet til formidling av fagstoff
 • Stor grad av likeverdighet 

Ulemper: 

 • Mindre likeverdighet for studenter som ikke kan delta på campus 
 • Ressursbehov ved gjennomføring av campusbasert gruppeundervisning
 • Manglende fleksibilitet dersom det blir ytterligere nedstengning på campusene 

Her kan du lese mer om omvendt undervisning (flipped classroom). 

Hybrid undervisning – campusundervisning med direktesending av video

 • Gjennomfør campusundervisning for mindre grupper med direktesending av video (stream) til studenter som deltar digitalt 

Fordeler: 

 • Mindre behov for omlegging av undervisning for underviser(e) 

Ulemper: 

 • Lav grad av likeverdighet for studentene
 • Krevende å håndtere studenter som deltar i ulike moduser
 • Mangel på teknisk infrastruktur og brukerstøtte
 • Manglende fleksibilitet dersom det blir ytterligere nedstengning på campusene

Les mer: 

Hybrid undervisning i sanntid.

Rom med teknologi for sanntidsundervisning og opptak (hybrid).

figur over ulike undervisningsvarianter

Klikk her for en større versjon

Planlegging av nettbaserte økter

Ønsker du å vite mer om planlegging og gjennomføring av nettbaserte økter? 

Les mer: Anbefalt praksis i nettbaserte økter

Opplæringstilbud for undervisere

Du finner alle webinar og kurs for undervisere i Læringsportalen under fagområde Studie og utdanning. Kurstilbudet oppdateres fortløpende. 

Kontakt NTNU Hjelp dersom du og ditt fagmiljø ønsker et spesialtilpasset opplæringstilbud. Vi vil da legge til rette for dette sammen med dere. 

Har du som underviser gode erfaringer som du ønsker å dele med andre? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. Kontakt oss gjennom NTNU Hjelp, så bistår vi med tilrettelegging og gjennomføring av webinar.

Nettkurs fra NTNU Drive

NTNU Drive har en rekke åpne nettkurs i sin kursportal digit.ntnu.no.
Her finner du flere kurs som kan bidra til økt kompetanse i nettbasert undervisning, læring og vurdering m.m.

Aktuelt nettkurs: Video for læring/ Learning through video 

Kurset, utviklet av Dosent Alex Strømme, gir en innføring i enkel videoproduksjon fra kontorpulten og leder deg gjennom hele produksjonsprosessen ved bruk av tilgjengelig teknologi. Kurset legger til rette for asynkron undervisning, som gir mulighe for at studenter og undervisere kan arbeide mer fleksibelt. 

Gå til https://digit.ntnu.no og trykk «Registrer deg». Logg på med Feide. Når du har registrert deg, kan du logge inn og melde deg på kurset. Kurset er åpent for alle og gir kursbevis dersom du gjennomfører alle oppgavene i kurset. Du kan selv bestemme hvilke deler av kurset du ønsker å gjennomføre.

Eksempel på opptak av presentasjon og lyd i PowerPoint, i kurset Video for Læring: https://s.ntnu.no/video-for-laring

Ordliste - Nettbasert undervisning

Det er mange begreper i omløp knyttet til undervisningsformer og metoder. Hva mener man egentlig når man planlegger hybrid undervisning eller ønsker å flippe et emne? Her er en oversikt som viser hva NTNUs støtteenheter legger i disse begrepene:

Asynkron og synkron undervisning

Undervisning som foregår i sanntid for alle deltakere kalles for synkron undervisning. Det motsatte av dette er asynkron undervisning, dette gjelder læringsaktiviteter som kan gjennomføres individuelt eller i mindre grupper, f.eks. arbeid med fagstoff, nettbaserte læringsmoduler, kollokviegrupper, veiledning etc.

Blended learning

Begrepet «Blended learning» brukes ofte når man snakker om en kombinasjon av flere ulike tilnærminger til læring, der studentene deltar i både digitale og campusbaserte aktiviteter i et emne. Begrepet må ikke forveksles med hybrid undervisning (se egen forklaring). 

Campusundervisning

Undervisning og læringsaktiviteter som foregår på en eller flere av NTNUs campuser. 

Direktesending av undervisning

Direktesending av undervisning, også kalt «streaming», er når man underviser i sanntid på nett. Det er en form for synkron undervisning. Direktesending av undervsning kan være toveis eller enveis kommunikasjon. Om det er toveis direktesending av undervisning innebærer det undervisning, samhandling og samtaler med studenter i sanntid. Enveis direktesending av undervisning er når studentene ser på undervisning i sanntid, men har færre muligheter for samhandling eller kommunikasjon synkron med foreleseren.  

Les mer i vår veileder for valg av tekologi for direktsending av undervisning.

Flercampusundervisning 

Flercampusundervisning brukes som begrep når undervisningen foregår i sanntid mellom to eller flere campuser ved hjelp av videokonferanseløsninger. Begrepet cross-campus brukes også om denne varianten av distribuert undervisning i sanntid. Flercampusundervisning har vært utprøvd gjennom ulike prosjekter ved NTNU. Prosjektet 'Interaktive læringsareal i flercampusløsning' i Digitaliseringsprogrammet har sett på tilrettelegging for campusbasert flercampusundervisning mellom Zoom Rooms i de tre campusbyene ved NTNU. Dette prosjektet går inn i en evalueringsfase fra høsten 2020.

Hybrid undervisning

Hybrid undervisning betyr at studentene deltar i sanntid under ulike forutsetninger eller moduser. Dette kan være ulike kombinasjoner; noen studenter deltar fysisk på campus, andre mellom campuser og/eller distribuert på egen PC, mobil eller nettbrett via ulike videokonferanseløsninger. Dersom studentene selv kan velge modus (hvordan de ønsker å delta), kan dette gi større fleksibilitet for noen studenter. Hybride varianter kan imidlertid føre til ulik opplevelse av studietilbudet for studentene. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan man kan kompensere for de aktivitetene som faller bort for de studentene som ikke deltar i undervisning på campus.

Nettundervisning

Hele eller deler av undervisningen foregår på nett, enten som asynkron nettundervisning eller som synkron nettundervisning, som for eksempel ved webinarer eller undervisningsøkter gjennom  Collaborate eller Zoom.  

Omvendt undervisning/ Flipped classroom

Omvendt undervisning eller «flipped classroom» er en undervisningsform hvor studentene ser korte videoforelesninger hjemme og deretter bruker tid på campus til oppgaveløsning og gruppearbeid. Målet er å frigjøre underviserens tid fra én-veis kommunikasjon til mer veiledning en-til-en eller i grupper. Dette gir studentene mulighet til å følge undervisning i eget tempo.

Her kan du lese mer om omvendt undervisning/flipped classroom.

Kontakt

Ta kontakt på NTNU Hjelp dersom du har spørsmål eller innspill til innholdet i denne wikien.  

Følg gjerne Læringssenteret sin innsida kanal for oppdatering og tips.