Wikier

Kahoot er et nettbasert verktøy hvor man kan lage, spille av og dele digitale quizzer. Det er utviklet av NTNUs professor i spillteknologi, Alf Inge Wang og har nådd ut til én milliard spillere verden rundt! Det er en morsom, spillifisert måte å sjekke hvor mye studenter husker etter en forelesning, eller hvor godt forberedt de er.

English version: Kahoot


Hvordan kan du bruke Kahoot?

Opprinnelig var Kahoot et quiz-basert studentrespons-system, men de siste årene har det kommet flere og flere funksjoner. Det er mange måter å bruke det på for å stimulere samhandling i undervisning, sjekke studentenes forståelse av temaer eller for idemyldring i en gruppe!

Kahoot har mange ressurser som viser hvordan du kan bruke det i undervisning. I tillegg til mange ressurser og eksempler kjører de webinarer om hvordan du bruker Kahoot i høyere utdanning. Ta en titt på nettsiden deres for å finne et webinar eller en ressurs som interesserer deg.

Slik gjør NTNUere det

Mange NTNUere bruker allerede Kahoot – det ble utviklet ved NTNU! Vi samler eksempler på hvordan det brukes, og denne delen vil snart bli oppdatert. Hvis du har et godt eksempel og vil dele det med Seksjonen for læringsstøtte, ta gjerne kontakt med oss på NTNU Hjelp.

Tilgang og innlogging

Viktig! Les dette først:

Du kan starte å bruke Kahoot med NTNU-konto på to måter: (les denne artikkelen for mer informasjon om migrering av kontoer)

  1. koble til din eksisterende konto
    • Hvis din nåværende konto er registrert med en annen e-post enn din ntnu-epost må du først gå til profilinnstillingene dine og endre e-postadressen til din ntnu.no-adresse.
    • Logg så inn med lenken nedenfor, og den gamle kontoen din vil da være migrert.
  2. opprette en ny konto
    • Logg inn med din ntnu-epost ved å trykke på lenken nedenfor.

>>Logg inn i Kahoot


Hjelp og Støtte

Seksjon for læringstøtte (SLS) forvalter Kahoot på NTNU og gir pedagogisk og teknisk støtte til bruk av pedagogiske verktøy. Kontakt Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp.

NTNU tilbyr ikke brukerstøtte på Kahoot, men de har hjelperessurser på nett.

Lisensinformasjon

Lisensvarighet: Nåværende avtaleperiode 1. januar 2023 - 31.desember 2026

Site license: Ja. Tilgang for alle ansatte med EDU Standard Higher ed-lisens. Antall spillere mulig samtidig: 800

Benyttes primært av undervisere ved NTNU.

Programmet er kun klarert for bruk med åpne data.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.