Wikier

Mentimeter er et studentresponssystem på nett som gjør det mulig å gjøre enkel og brukervennlig studentinteraksjon i undervisningen. Du som underviser kan sette opp en rekke typer spørsmål eller oppgaver, og studentene deltar og svarer på sin PC eller mobil. Resultatene vises i grafer og illustrasjoner i sanntid. Du kan bruke Mentimeter for å tilrettelegge for aktivitet hos studentene, bygge opp diskusjoner eller ta stemningen underveis.

English version – Mentimeter

Temaside: Planlegge og gjennomføre undervisningen


Hvordan kan jeg bruke Mentimeter?

Du kan bruke Mentimeter på ulike måter, alt kommer an på hva du ønsker å oppnå.

  • Ønsker du å "varme opp" studentene i starten av undervisningstimen? Eller få studentenes oppmerksomhet slik at de koble seg "på" og være tilstede? Du kan for eksempel spørre studentene dine om hvor de deltar fra i nettundervisningen, og vise svarene i en ordsky. Eller du kan spørre studentene om hvor engasjerte de er i dagens tema, og vise svarene på en skala fra 1-5.
  • Vil du vite om studentene forstår det de har forberedt seg på til dagens time? Du kan starte timen med en quiz som viser om det er noe du bør forklare nærmere slik at alle forstår.
  • Det samme kan du gjøre underveis i undervisningstimen. Henger alle med eller ønsker studentene at du skal forklare noe igjen? Du kan holde en quiz, eller be studentene rangere hva som er viktigst at du går igjennom igjen.
  • Du kan bruke Mentimeter når studentene skal brainstorme/idémyldre. Studentene skriver inn sine ideer rundt temaet eller problemstillingen, som samles visuelt i en ordsky. På denne måten får studentene også se hverandres tanker og ideer.
  • Ønsker du å vite studentenes meninger om et tema? Du kan stille et åpent spørsmål i Mentimeter hvor du spør om studentenes meninger rundt et tema. Studentene kan deretter gå sammen to og to og diskutere svarene som vises.
  • Du kan også bruke Mentimeter for å holde en utsjekk hos studentene ved timens slutt. Hva tar de med seg? Hva lærte de? Dette kan for eksempel også visualiseres ved å bruke en ordsky.

NTNU tilbyr ikke brukerstøtte til Mentimeter men Mentimeter sitt hjelpesenter har mange nyttige ressurser.

Slik gjør NTNUere det

Ingrid Bondevik og Malin Bakke Frøystadvåg, Institutt for språk og litteratur, har brukt Mentimeter i flere undervisning situasjoner. De det for å vise studentene hvordan deres forståelse for et tema har endret seg gjennom modulen. Hun brukt ordsky-spørsmålet i Menti og fikk studentene til å skrive inn nøkkelord og deres oppfatning av temaet rett før de begynt å jobbe med temaet. Til slutt etter temaet var avsluttet gjentok hun spørsmålet og innhentet ord igjen, deretter kunne studentene se hvordan deres forståelse for temaet endret seg og hvor mye kunnskap de hadde fått.

bilde av ordsky før tema

Bildet av ordskyet før undervisning om temaet.

Bilde av ordskyet etter tema

Bilde av ordskyet etter undervisning om temaet.

NTNUs Mentimeter Webinar

Mentimeter holdt et webinar for NTNU i februar 2020. Du kan se opptaket av det her (englesk).

Hvordan å komme i gang

Her er et par lenker som kan hjelpe deg får mest ut av Mentimeter:

Mentimeter i bruk i et grupperom

Intergrasjon i andre tjenester

Mentimeter kan lett brukes som en del av nettundervisning i Blackboard Collaborate eller andre tjenester. Ved å dele skjermen din i nettundervisningsøkten og gi koden til studentene/deltagerne kan dere se resultatene 'live' og bruke dem som en del av undervisningen.

Tilgang

Har du en Mentimeter-konto fra før, og vil bruke NTNU-lisensen med den?

 Logg på Mentimeter

Hjelp og support

NTNU tilbyr ikke brukerstøtte på Mentimeter, men de har hjelperessurser på nett.

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte og digitale tjenester  (SLD) via NTNU Hjelp for pedagogisk støtte.


Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle ansatte og studenter.

Benyttes primært av undervisere ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Databehandleravtale

Mentimeter er en samhandlingsstjeneste som krever databehandleravtale.

Status: Signert

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Mentimeter hos Mentimeter AB


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare