Wikier

Teknologi og...

H5P – interaktive ressurser

h5p logo Hva er H5P?

H5P er et rammeverk for å lage interaktivt innhold til bruk i undervisning. Alle ansatte ved NTNU har tilgang til å lage læringsressurser i H5P, mens studenter har tilgang til å benytte seg av ressursene.

English version - H5P - Interactive resources

Kom i gang

Logg på

Her vil du bli bedt om å logge inn med Feide. Første gang du logger på vil det opprettes en bruker og du kan begynne å lage interaktvt innhold i løpet av sekunder.

Kom i gang – Veiledning til hvordan forstå gjenbruk, redigering og produksjon av nytt innhold.

Muligheter i H5P – innholdstyper

Det er flere ulike innholdstyper å velge mellom når du skal lage interaktivt innhold til undervisningen. Innholdstypene er tilpasset ulike behov, og det krever litt kunnskap å finne riktig innholdstype. Vi anbefaler å se på eksempler, da kan du få inspirasjon og se muligheter du ellers ville gått glipp av. På hjemmesiden til H5P kan du finne gode eksempler på ulike innholdstyper.

Nedenfor kan du se hvordan du kan lage en interaktiv presentasjon.

H5P og NTNU

Tilnytning til andre systemer

Blackboard: Alt innhold du lager i din mappe under ntnu.h5p.com er tilgjengelig i Blackboard, og motsatt. Du kan gjøre H5P tilgjengelig i emnet ditt ved å velge et innholdsområde og klikke på Bygg innhold. Det er laget flere ressurser for bruk av H5P, disse finner du i supportseksjonen i Blackboard

Panopto: NTNU benytter Panopto som videoplattform. Videoene fra Panopto kan bygges inn i H5P for å berike innholdet, og for øke graden av medvirkning fra studentene. 

Slik gjør NTNU-ere det

Språkundervisning: Hege Langfjæran og Tormod Aagaard ved Institutt for språk og litteratur har utviklet en hel del interaktive ressurser til bruk i språkundervisning.

Brukerveiledning: Ole Vik, avdeling for dokumentasjonsforvaltning, har laget en presentasjon av hvordan man rydder i ePhorte. Her har de tatt i bruk lyd, tekst og grafikk for å beskrive hvordan man går frem.

Ressurser

  • Opplæringsprogrammer fra H5P – Detaljerte steg-for-steg beskrivelser av hvordan du lager de forskjellige interaktivitene.
  • Eksempler – For inspirasjon og innføring i de ulike innholdstypene.
  • Deling av innhold – H5P har stort fokus på deling og gjenbruk av innhold, og det er enkelt å samarbeide når interaktivt innhold skal utarbeides.

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) via NTNU Hjelp.